Làm thế nào để giải quyết “sự đa dạng và hòa nhập không đầy đủ” trong một nhóm?

Sự đa dạng và bao gồm không đầy đủ trong một nhóm có thể dẫn đến sự thiếu sáng tạo, đổi mới và năng suất. Nó cũng có thể dẫn đến sự thiếu hiểu biết và đồng cảm với các quan điểm, nền tảng và kinh nghiệm khác nhau, có thể tác động tiêu cực đến sự tham gia, động lực và sự hài lòng của nhân viên.

Để giải quyết vấn đề này, điều quan trọng trước tiên là xác định nguyên nhân gốc của vấn đề. Điều này có thể liên quan đến việc thực hiện các cuộc khảo sát, các nhóm tập trung và các cuộc phỏng vấn với nhân viên để thu thập thông tin phản hồi và hiểu biết về kinh nghiệm của họ với sự đa dạng và hòa nhập trong nhóm.

Khi các nguyên nhân gốc đã được xác định, các tổ chức có thể thực hiện một cách tiếp cận đa diện để giải quyết vấn đề. Một số giải pháp có thể bao gồm:

-Phát triển và thực hiện một chiến lược bao gồm và đa dạng toàn diện: Điều này có thể bao gồm đặt ra các mục tiêu và số liệu rõ ràng cho sự đa dạng và bao gồm, và tạo ra một kế hoạch để đạt được các mục tiêu đó.
-Cung cấp đào tạo và giáo dục cho nhân viên về các chủ đề như thiên vị vô thức, năng lực văn hóa và vi phạm.
-Tạo ra một môi trường an toàn và toàn diện cho nhân viên chia sẻ kinh nghiệm và quan điểm của họ, và tích cực tìm kiếm và định giá đầu vào và ý tưởng của họ.
-Cung cấp các cơ hội cho nhân viên kết nối và học hỏi từ các đồng nghiệp từ các nền tảng và quan điểm khác nhau.
-Fostering một nền văn hóa tôn trọng, đồng cảm và suy nghĩ cởi mở.

Điều quan trọng là phải nhớ rằng việc đạt được sự đa dạng và bao gồm là một quá trình liên tục đòi hỏi nỗ lực và cam kết liên tục từ tất cả các thành viên của đội. Điều quan trọng là thường xuyên xem xét và đánh giá tiến trình đạt được các mục tiêu đa dạng và bao gồm, và để điều chỉnh khi cần thiết. Thường xuyên thu thập phản hồi từ nhân viên và cũng tạo ra một hệ thống cho các khiếu nại ẩn danh có thể giúp xác định và giải quyết bất kỳ vấn đề nào có thể phát sinh.

Tóm lại, việc giải quyết sự đa dạng và bao gồm không đầy đủ trong một nhóm đòi hỏi một cách tiếp cận chủ động và toàn diện nhằm giải quyết các nguyên nhân gốc rễ của vấn đề, và liên quan đến sự tham gia tích cực và tham gia của tất cả các thành viên của nhóm. Bằng cách tạo ra một nền văn hóa bao gồm, tôn trọng và đồng cảm, các tổ chức có thể thúc đẩy một lực lượng lao động đa dạng và toàn diện hơn được trang bị tốt hơn để thúc đẩy sự đổi mới và đạt được thành công kinh doanh.