Nola konpondu “baliabide eta laguntza eskasak” talde batean?

Talde batean motibazioan espezializatutako negozio psikologo gisa, askotan ikusi dut baliabide eta laguntza egokia ez dela taldeko morala eta motibaziorako eragozpen handia izan daitekeela. Gai hau aurrekontu-mugak, antolakuntza-kudeaketa eta talde baten laguntzaren garrantziaz ulertzeko moduko hainbat arrazoi sor daitezke.

Taldeek baliabide eta laguntza desegokiak izaten dituztenean, sarritan desengainatuta sentitzen dira, desaktibatuta eta bete gabeak. Horrek produktibitatea, estres maila altuagoak eta azken finean, lan kalitate baxuagoa izan dezake. Gai hau konpontzeko ezinbestekoa da ulertzea zergatik diren baliabideak eta laguntza hain garrantzitsuak diren taldeentzat eta zein urrats eman daitezke arazoari aurre egiteko.

Baliabideak eta laguntza garrantzitsuak diren arrazoietako bat da taldea beren lana burutzeko beharrezkoak diren tresnak eta baliabideak eskaintzen dituztela. Taldeek behar duten baliabideetara eta laguntzarako sarbiderik ez dutenean, haien lana zailagoa izan daiteke, motibazioa gutxitzea eta itxaropenik gabeko sentimendua sortzea. Gainera, laguntza eta baliabideak baloratzen eta estimatzen diren taldeei laguntzen diete, eta horrek paper garrantzitsua izan dezake bere motibazio eta gogobetetze orokorrean.

Baliabide desegokiak eta talde batean laguntza eskasa konpontzeko, urrats batzuk eman daitezke. Lehenik eta behin, ezinbestekoa da taldearen beharrak eta zer baliabide eta laguntza behar dituzten ulertzea. Taldearekin ohiko komunikazio eta feedback saioen bidez egin daiteke. Bigarrenik, garrantzitsua da taldearen beharretara eta behar kritikoenak lehenesteko baliabideak esleitzea eta lehentasuna lehentasuna izatea. Azkenik, garrantzitsua da taldearen baliabideak etengabe kontrolatzea eta laguntza modu eraginkorrean eta modu eraginkorrean erabiltzen ari direla ziurtatzeko.

Ondorioz, baliabide eta laguntza eskasak eragin handia izan dezake taldeko motibazioan eta moralean. Arazo hau konpontzeko, ezinbestekoa da baliabideen eta laguntzaren garrantzia ulertzea eta taldearen beharretan oinarrituta esleitzea. Hori eginez gero, lan-ingurune solidarioa eta motibagarria sortzen lagun dezakezu, produktibitatea hobetzea, morala handiagoa eta talde konprometituagoa ekar dezakeena.