Nola konpondu “eraldaketa digital desegokia” talde batean?

Eraldaketa digital desegokia erronka garrantzitsua izan daiteke taldeentzat, gaur egungo negozio-ingurunean modu eraginkorrean lehiatzeko gaitasuna izan dezakeelako. Gai hau hainbat faktoreren eraginez sor daiteke, taldekideen ulermen edo erosteko falta, baliabide eza edo espezializazio teknikoa, eta eraldaketa digitalerako norabide edo estrategia garbirik eza.

Arazo hau konpontzeko, ezinbestekoa da taldeak eraldaketa digitalarekin borrokan ari den arrazoiak ulertzea. Horrek inkestak, elkarrizketak edo taldeak bideratzea ekar lezake taldekideekin, eraldaketa digitalaren pertzepzioei eta aurrean dituzten erronkei buruzko ikuspegiei buruzko iritziak eta ikuspegiak biltzeko.

Erroaren kausak identifikatu ondoren, ezinbestekoa da eraldaketa digitalerako estrategia garbia garatzea eta ezartzea. Horrek taldearen helburu eta helburuak garbitzea izan beharko luke, beharrezko baliabideak eta teknologia identifikatuz eta taldekideei trebakuntza eta laguntza eskaintzea, eraldaketa digitala ulertzen eta besarkatzen laguntzeko.

Gainera, ezinbestekoa da talde barruan berrikuntza eta esperimentazio kultura sortzea, taldekideek sormenez pentsatzeko eta arriskuak hartzeko arriskuak bultzatzea. Horrek berrikuntza laborategia edo esperimentaziorako espazio dedikatua konfiguratzea eta taldekideak proiektu berriak eta erronka hartzera bultzatzea.

Garrantzitsua da taldearen eraldaketa digitalaren aurrerapenari buruzko ohiko komunikazioa eta eguneratzeak eskaintzea eta bidean arrakasta txikiak ospatzea, taldekideak motibatu eta arduratzen direnak.

Hausnarketa:
Transformazio digitala etengabeko prozesua da, erakundeek lehiakorra eta garrantzitsua izan behar dute. Hala ere, ez da beti erraza inplementatzea edo gauzatzea, batez ere aldaketarako erresistenteak diren taldeetan. Taldearen borroken erroak ulertzea eta helburu, baliabide eta laguntza garbia duten estrategia garbia sortzea ezinbestekoa da eraldaketa digitala aurrera ateratzeko. Gainera, berrikuntzaren eta esperimentazioaren kultura bultzatuz, taldekideak sormenez pentsa ditzakete eta arriskuak hartu eta eraldaketa digital arrakastatsuak ekar ditzakete.

Irtenbidea:
Talde batean eraldaketa digital desegokia konpontzeko, urrats hauek egin daitezke:

Egin inkestak, elkarrizketak edo talde-taldeak taldekideekin, eraldaketa digitalaren pertzepzioei buruzko iritzia eta ikuspegiak biltzeko.
Transformazio digitalerako estrategia garbia garatu eta ezartzea, taldearen helburu eta helburuak garbiak ezartzea, beharrezko baliabideak eta teknologia identifikatuz eta taldekideei prestakuntza eta laguntza eskaintzea.
Sortu talde barruan berrikuntza eta esperimentazio kultura, taldekideak sormenez pentsatzeko eta arriskuak hartzeko eraldaketa digitalari dagokionez.
Eman taldearen eraldaketa digitalaren aurrerapenari buruzko komunikazio eta eguneratze erregularrak eta bidean zehar arrakasta txikiak ospatzen dituzte.
Lidergoa eta orientazioa eskaintzea taldekideei eraldaketa digitala ulertzen eta besarkatzen laguntzeko.
Animatu lankidetza eta talde lana eraldaketa digitala aurrera eramateko.
Ezarri berrikuntza laborategia edo esperimentaziorako espazio dedikatua eta animatu taldekideak proiektu berriak eta erronka hartzera.