Nuqqas ta ‘awtorità li tieħu d-deċiżjonijiet

Iltqajt mal-kwistjoni ta ‘”nuqqas ta’ awtorità li tieħu d-deċiżjonijiet” f’ħafna organizzazzjonijiet. Din hija problema komuni li jħabbtu wiċċhom magħhom timijiet u tista ’twassal għal tnaqqis fl-effiċjenza, il-motivazzjoni, u s-sodisfazzjon fost il-membri tat-tim.

Waħda mir-raġunijiet għal din il-kwistjoni hija n-nuqqas ta ‘rwoli u responsabbiltajiet ċari fit-tim. Jekk il-membri tat-tim mhumiex ċert min hu responsabbli biex jieħu deċiżjonijiet, dan jista ‘jwassal għal konfużjoni, dewmien u frustrazzjoni. Raġuni oħra hija n-nuqqas ta ‘proċess ċar ta’ teħid ta ‘deċiżjonijiet jew nuqqas ta’ ftehim fost il-membri tat-tim dwar il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet.

Biex issolvi din il-kwistjoni, nirrakkomanda l-passi li ġejjin:

Iddefinixxi rwoli u responsabbiltajiet ċari: Huwa importanti li jkun hemm definizzjonijiet ċari ta ‘rwoli u responsabbiltajiet fit-tim. Dan jgħin lill-membri tat-tim jifhmu min hu responsabbli biex jieħu deċiżjonijiet u min hu responsabbli għall-implimentazzjoni ta ‘dawk id-deċiżjonijiet.

Twaqqaf proċess ċar ta ‘teħid ta’ deċiżjonijiet: It-tim għandu jistabbilixxi proċess ċar ta ‘teħid ta’ deċiżjonijiet li jiddeskrivi kif se jittieħdu deċiżjonijiet u min se jkun involut fil-proċess. Dan il-proċess għandu jkun miftiehem mill-membri kollha tat-tim u għandu jkun ikkomunikat b’mod ċar lil kulħadd.

Tħeġġeġ il-parteċipazzjoni: Tħeġġeġ lill-membri tat-tim kollha biex jipparteċipaw fil-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet, irrispettivament mil-livell ta ‘awtorità tagħhom. Dan jgħin biex jinħoloq sens ta ‘sjieda fost il-membri tat-tim u se jżid il-motivazzjoni u l-impenn tagħhom.

Trawwem Komunikazzjoni Miftuħa: Tħeġġeġ komunikazzjoni miftuħa u trasparenti fit-tim. Dan jgħin lill-membri tat-tim biex jifhmu l-perspettivi ta ‘xulxin u biex jilħqu kunsens dwar id-deċiżjonijiet.

Bħala konklużjoni, is-soluzzjoni tal-kwistjoni ta ‘”nuqqas ta’ awtorità li tieħu d-deċiżjonijiet” f’tim teħtieġ taħlita ta ‘rwoli u responsabbiltajiet ċari, proċess ċar ta’ teħid ta ‘deċiżjonijiet, parteċipazzjoni u komunikazzjoni miftuħa. Billi jsegwu dawn il-passi, l-organizzazzjonijiet jistgħu joħolqu ambjent tat-tim li jwassal għal teħid ta ‘deċiżjonijiet effettiv u għall-kisba ta’ għanijiet komuni.