Nuqqas ta ‘fehim tar-rwoli u r-responsabbiltajiet tal-membri tat-tim

In-nuqqas ta ‘fehim tar-rwoli u r-responsabbiltajiet tal-membri tat-tim hija kwistjoni komuni fit-timijiet u tista’ tħalli impatt negattiv fuq il-produttività u l-effettività tat-tim. Il-kawża ewlenija ta ‘din il-kwistjoni tista’ tkun minħabba komunikazzjoni ħażina, nuqqas ta ‘ċarezza fuq ir-rwoli u r-responsabbiltajiet, jew struttura ta’ tim fqir.

Biex issolvi din il-kwistjoni, psikologu tan-negozju jirrakkomanda l-passi li ġejjin:

Kjarifika tar-rwoli u r-responsabbiltajiet: L-ewwel pass huwa li jiġi żgurat li l-membri tat-tim kollha jkollhom għarfien ċar tar-rwol tagħhom u dak li hu mistenni minnhom. Dan jista ‘jinkiseb billi tinħoloq deskrizzjoni tax-xogħol għal kull rwol u tirrevediha regolarment mat-tim.

Komunikazzjoni effettiva: Tħeġġeġ komunikazzjoni miftuħa u regolari bejn il-membri tat-tim. Dan jista ‘jkun permezz ta’ laqgħat regolari tat-tim, check-ins one-one, jew sessjonijiet ta ‘feedback regolari.

Bini tat-Tim: Inkoraġġixxi lill-membri tat-tim biex jaħdmu flimkien u jibnu relazzjonijiet. Dan jista ‘jkun permezz ta’ attivitajiet ta ‘bini ta’ tim jew avvenimenti soċjali regolari.

Iddefinixxi proċess ta ‘teħid ta’ deċiżjonijiet: jiddeskrivi b’mod ċar il-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet għat-tim u jiżgura li kulħadd ikun konxju ta ‘kif se jittieħdu deċiżjonijiet u min se jkun involut fil-proċess.

Iċċelebra s-suċċessi u titgħallem mill-fallimenti: Fl-aħħarnett, huwa importanti li tiċċelebra s-suċċessi u titgħallem mill-fallimenti bħala tim. Dan jgħin biex irawwem kultura ta ‘tim pożittiva u jinkoraġġixxi l-ħidma f’tim.

Bħala konklużjoni, is-soluzzjoni tal-kwistjoni tan-nuqqas ta ‘fehim tar-rwoli u r-responsabbiltajiet tal-membri tat-tim teħtieġ taħlita ta’ komunikazzjoni ċara, bini tat-tim effettiv, u proċess ta ‘teħid ta’ deċiżjonijiet definit sew. Billi jsegwu dawn il-passi, it-timijiet jistgħu jtejbu l-produttività, l-effettività u l-prestazzjoni ġenerali tagħhom.