Nuqqas ta ‘ftehim fost il-membri tat-tim

Jien sibt kwistjoni komuni ta ‘”nuqqas ta’ ftehim fost il-membri tat-tim” f’ħafna timijiet. Din il-kwistjoni tista ’twassal għal frustrazzjoni, tnaqqis fil-produttività, u kunflitt, li fl-aħħar jista’ jagħmel ħsara lis-suċċess tat-tim.

L-ewwel pass fis-soluzzjoni ta ‘din il-kwistjoni huwa li tifhem għaliex qed iseħħ. Hemm bosta raġunijiet għaliex il-membri tat-tim jistgħu ma jaqblux, bħal differenzi fl-opinjonijiet, għanijiet konfliġġenti, nuqqas ta ‘komunikazzjoni, u dinamika tal-poter fit-tim.

Ladarba l-kawża tan-nuqqas ta ‘qbil tkun ġiet identifikata, il-pass li jmiss huwa li tindirizzaha. Soluzzjoni waħda effettiva hija li tistabbilixxi komunikazzjoni ċara u konċiża fit-tim. Dan jista ‘jsir billi jiġu stabbiliti laqgħat regolari tat-tim, ikollhom diskussjonijiet miftuħa u onesti, u jħeġġu lill-membri tat-tim biex isemmgħu l-opinjonijiet u t-tħassib tagħhom.

Soluzzjoni oħra hija li tistabbilixxi għan komuni għat-tim. Dan jista ‘jgħin biex iġib it-tim flimkien, peress li kulħadd qed jaħdem lejn għan komuni. Meta l-membri tat-tim huma allinjati ma ‘għan komuni, huma aktar probabbli li jkunu jaqblu ma’ xulxin.

Huwa wkoll importanti li tagħti s-setgħa lil kull membru tat-tim biex jikkontribwixxi l-ideat u l-għarfien espert tiegħu stess. L-inkoraġġiment tal-membri tat-tim biex jaqsmu l-ħsibijiet u l-opinjonijiet tagħhom jistgħu jgħinu biex jibnu l-fiduċja u jżidu l-kollaborazzjoni fit-tim.

Bħala konklużjoni, “nuqqas ta ‘ftehim fost il-membri tat-tim” hija kwistjoni komuni fit-timijiet, iżda tista’ tissolva permezz ta ‘komunikazzjoni ċara u konċiża, li tistabbilixxi għan komuni, u tagħti s-setgħa lill-membri tat-tim biex jikkontribwixxu l-ideat u l-għarfien espert tagħhom stess. Bħala psikologu tan-negozju, nemmen bis-sħiħ li l-indirizzar ta ‘din il-kwistjoni huwa kruċjali għas-suċċess tat-tim, peress li jista’ jtejjeb il-produttività, inaqqas il-kunflitt u jżid il-moral tat-tim.