Nuqqas ta ‘għanijiet u għanijiet ċari

Rajt li wieħed mit-timijiet tal-isfidi ewlenin jiffaċċjaw huwa nuqqas ta ‘għanijiet u għanijiet ċari. Meta t-timijiet ma jkunux allinjati fuq dak li qed jippruvaw jiksbu, dan jista ‘jwassal għal konfużjoni, frustrazzjoni u ineffiċjenza. Hawn huma l-ħsibijiet tiegħi dwar kif issolvi din il-problema.

Deskrizzjoni: Nuqqas ta ‘għanijiet u għanijiet ċari jista’ jinħoloq f’tim għal numru ta ‘raġunijiet. Forsi t-tim ġie ffurmat mingħajr skop ċar jew għanijiet ma ġewx stabbiliti mill-bidu. Jista ‘jkun ukoll ir-riżultat ta’ bidliet fl-ambjent tat-tim, bħal ċaqliq ta ‘prijoritajiet jew bidliet fit-tmexxija. Fi kwalunkwe każ, meta tim ma jkunx ċar dwar dak li qed jaħdem għalih, jista ‘jkun diffiċli għall-membri li jkunu jafu x’inhu mistenni minnhom u x’inhu r-rwol tagħhom fl-iskema akbar ta’ l-affarijiet.

Riflessjoni: It-timijiet li mhumiex allinjati fuq għanijiet u għanijiet ħafna drabi huma inqas produttivi u inqas motivati. Dan jista ‘jwassal għal tnaqqis fis-sodisfazzjon tax-xogħol u nuqqas ta’ impenn mill-membri tat-tim. Barra minn hekk, meta l-membri tat-tim ma jkunux ċari dwar dak li qed jaħdmu, dan jista ‘jwassal għal nuqqas ta’ ftehim u nuqqas ta ‘qbil. Dan jista ‘jirriżulta fi skadenzi mitlufa, opportunitajiet mitlufa, u anke ħsara fir-relazzjonijiet fit-tim.

Soluzzjoni: Biex issolvi l-problema ta ‘nuqqas ta’ għanijiet u għanijiet ċari f’tim, huwa importanti li tibda b’definizzjoni ċara tal-iskop u l-għanijiet tat-tim. Dan għandu jsir mill-bidu u għandu jiġi rivedut u aġġornat regolarment. It-tim għandu wkoll jiżviluppa pjan ta ‘azzjoni ċar u jassenja rwoli u responsabbiltajiet speċifiċi lil kull membru. Il-komunikazzjoni hija kruċjali biex tiżgura li kulħadd huwa allinjat fuq dak li hu mistenni minnhom u x’inhu r-rwol tagħhom fil-kisba tal-għanijiet tat-tim. Fl-aħħarnett, huwa importanti li tirrevedi regolarment il-progress u tagħmel aġġustamenti għall-pjan kif meħtieġ biex jiżgura li t-tim jibqa ‘ffokat u allinjat fuq l-għanijiet tiegħu.

Bħala konklużjoni, nuqqas ta ‘għanijiet u għanijiet ċari jista’ jkollu impatt kbir fuq is-suċċess ta ‘tim. Billi jieħdu passi biex jiddefinixxu b’mod ċar l-iskop, l-għanijiet u r-rwoli tat-tim, u billi jirrevedu u jaġġustaw regolarment il-pjan, it-timijiet jistgħu jiżguraw li qed jaħdmu lejn għan komuni u li kulħadd huwa allinjat fuq dak li huwa mistenni minnhom.