Nuqqas ta ‘proċess ċar ta’ teħid ta ‘deċiżjonijiet

Ħafna drabi niltaqa ‘ma’ l-isfida ta ‘”nuqqas ta’ proċess ċar ta ‘teħid ta’ deċiżjonijiet.” Din il-kwistjoni tista ‘tinqala’ minħabba varjetà ta ‘fatturi, bħal nuqqas ta’ komunikazzjoni, interessi konfliġġenti, jew perspettivi konfliġġenti. Meta tim jesperjenza din il-kwistjoni, jista ‘jwassal għal konfużjoni, frustrazzjoni, u fl-aħħar mill-aħħar, tnaqqis fil-produttività.

Biex issolvi din il-kwistjoni, nirrakkomanda l-passi li ġejjin:

Twaqqaf rwoli u responsabbiltajiet ċari: L-ewwel pass huwa li jiġu ċċarati r-rwoli u r-responsabbiltajiet ta ‘kull membru tat-tim. Dan se jiżgura li kulħadd jaf min hu responsabbli biex jieħu deċiżjonijiet u min hu responsabbli għall-implimentazzjoni ta ‘dawk id-deċiżjonijiet.

Iddefinixxi l-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet: It-timijiet għandu jkollhom proċess ċar għat-teħid ta ‘deċiżjonijiet. Dan il-proċess għandu jiddeskrivi l-passi li hemm bżonn li jittieħdu u l-kriterji li għandhom jiġu kkunsidrati.

Tħeġġeġ komunikazzjoni miftuħa: It-timijiet għandhom jiġu mħeġġa biex ikollhom komunikazzjoni miftuħa u onesta. Dan se jiżgura li l-membri kollha tat-tim ikollhom vuċi u li l-perspettivi kollha jiġu kkunsidrati meta jittieħdu deċiżjonijiet.

Tħeġġeġ il-kollaborazzjoni: It-timijiet għandhom jiġu mħeġġa jikkollaboraw u jaħdmu flimkien. Dan jgħin biex jibni l-fiduċja u jnaqqas il-kunflitt, li ħafna drabi jista ‘jwassal għal teħid ta’ deċiżjonijiet imtejjeb.

Użu ta ‘għodod għat-teħid ta’ deċiżjonijiet: It-timijiet jistgħu jużaw għodod ta ‘teħid ta’ deċiżjonijiet, bħal matriċi ta ‘deċiżjoni jew teħid ta’ deċiżjonijiet ippeżati, biex jiżguraw li l-perspettivi kollha jiġu kkunsidrati u li l-proċess ta ‘teħid ta’ deċiżjonijiet huwa trasparenti.

Bħala konklużjoni, in-nuqqas ta ‘proċess ċar ta’ teħid ta ‘deċiżjonijiet jista’ jkun sfida kbira għat-timijiet. Madankollu, billi jistabbilixxu rwoli u responsabbiltajiet ċari, jiddefinixxu l-proċess tat-teħid tad-deċiżjonijiet, jinkoraġġixxu komunikazzjoni miftuħa, jinkoraġġixxu l-kollaborazzjoni u jużaw għodod ta ‘teħid ta’ deċiżjonijiet, it-timijiet jistgħu jegħlbu din l-isfida u jiksbu riżultati mtejba ta ‘teħid ta’ deċiżjonijiet.