Nuqqas ta ‘xiri u impenn mill-membri tat-tim

Rajt kwistjoni komuni f’timijiet fejn hemm nuqqas ta ‘xiri u impenn mill-membri tat-tim. Dan jista ‘jwassal għal motivazzjoni u produttività baxxa, li jirriżulta f’għanijiet mitlufa u potenzjal mhux milħuq. Sabiex issolvi din il-problema, huwa kruċjali li l-ewwel tifhem il-kawżi ewlenin.

Jista ‘jkun hemm diversi raġunijiet għaliex il-membri tat-tim m’għandhomx xiri u impenn f’tim. Xi kawżi komuni huma nuqqas ta ‘direzzjoni ċara u komunikazzjoni, nuqqas ta’ awtonomija, jew nuqqas ta ‘fiduċja u appoġġ mill-mexxej tat-tim. Jekk il-membri tat-tim ma jifhmux l-iskop jew l-għanijiet tat-tim, jew jekk ma jħossuhomx stmati u s-setgħa, huwa improbabbli li jkunu impenjati bis-sħiħ għas-suċċess tat-tim.

Biex issolvi din il-problema, huwa importanti li tinħoloq kultura ta ‘fiduċja u trasparenza. Dan jibda b’komunikazzjoni ċara u effettiva mill-mexxej tat-tim, li għandu jartikola l-iskop, l-għanijiet u l-aspettattivi tat-tim. Huwa wkoll importanti li jipprovdu lill-membri tat-tim bir-riżorsi u l-appoġġ li għandhom bżonn biex jirnexxu, u li jirrikonoxxu u jippremjaw l-isforzi tagħhom.

Soluzzjoni oħra hija li tagħti lill-membri tat-tim aktar awtonomija u tagħtihom is-setgħa biex jieħdu deċiżjonijiet. Meta l-membri tat-tim ikollhom is-setgħa li jinfluwenzaw ir-riżultat, huma aktar probabbli li jħossu sens ta ‘sjieda u responsabbiltà, u li jkunu impenjati bis-sħiħ għas-suċċess tat-tim. Dan jista ‘jinkiseb permezz tal-użu ta’ għodod u tekniki tat-teħid tad-deċiżjonijiet, bħalma huma l-bini tal-kunsens jew il-brainstorming.

Fl-aħħarnett, huwa importanti li tħeġġeġ feedback miftuħ u onest mill-membri tat-tim. Dan jgħin biex jibni l-fiduċja u joħloq ambjent ta ‘appoġġ fejn il-membri tat-tim iħossuhom komdi jaqsmu l-ħsibijiet u l-ideat tagħhom. Meta l-membri tat-tim iħossuhom mismugħa u vvalutati, huma aktar probabbli li jkunu impenjati bis-sħiħ għas-suċċess tat-tim.

Bħala konklużjoni, is-soluzzjoni tan-nuqqas ta ‘xiri u impenn mill-membri tat-tim teħtieġ taħlita ta’ komunikazzjoni ċara, setgħa u fiduċja. Billi joħolqu kultura ta ‘appoġġ, li jipprovdu lill-membri tat-tim bir-riżorsi li għandhom bżonn biex jirnexxu, u jinkoraġġixxu feedback miftuħ u onest, it-timijiet jistgħu jrawmu sens ta’ sjieda, responsabbiltà, u impenn għas-suċċess tat-tim.