Paano malulutas ang “hindi mahusay na paggawa ng desisyon” sa isang koponan?

Ang hindi mahusay na paggawa ng desisyon ay maaaring maging isang pangunahing punto ng sakit para sa mga koponan, dahil maaari itong humantong sa mga pagkaantala, pagkalito, at hindi kasiya-siya sa mga miyembro ng koponan. Upang malutas ang isyung ito, mahalaga na maunawaan muna ang mga sanhi ng problema.

Ang isang posibleng sanhi ng hindi mahusay na paggawa ng desisyon ay isang kakulangan ng malinaw na mga proseso ng paggawa ng desisyon at mga tungkulin sa loob ng koponan. Kung walang malinaw na mga alituntunin para sa kung paano dapat gawin ang mga pagpapasya at kung sino ang may pananagutan sa paggawa nito, ang mga miyembro ng koponan ay maaaring magpumilit na malaman kung sino ang magbabalik para sa gabay at pag -apruba.

Ang isa pang posibleng sanhi ay isang kakulangan ng komunikasyon at pakikipagtulungan sa mga miyembro ng koponan. Kung walang epektibong komunikasyon, ang mga miyembro ng koponan ay maaaring hindi magkaroon ng kamalayan sa mga pananaw at alalahanin ng iba, na maaaring humantong sa mga pagkaantala at hindi pagkakasundo.

Ang isang pangatlong posibleng sanhi ay isang kakulangan ng data at impormasyon upang ipaalam sa paggawa ng desisyon. Nang walang tumpak at may -katuturang data, ang mga miyembro ng koponan ay maaaring magpumilit na gumawa ng mga kaalamang desisyon na nasa pinakamainam na interes ng koponan at samahan.

Ang isang solusyon sa problemang ito ay upang maitaguyod ang malinaw na mga proseso ng paggawa ng desisyon at mga tungkulin sa loob ng koponan. Maaari itong kasangkot sa paglikha ng isang desisyon sa paggawa ng matrix na nagbabalangkas kung sino ang may pananagutan sa paggawa ng iba’t ibang uri ng mga pagpapasya at kung paano dapat gawin ang mga pagpapasyang iyon.

Ang isa pang solusyon ay upang hikayatin ang pakikipagtulungan at komunikasyon sa mga miyembro ng koponan sa pamamagitan ng pagtaguyod ng bukas na diyalogo at pag -aalaga ng isang kapaligiran ng paggalang sa isa’t isa at tiwala.

Bilang karagdagan, mahalaga na magtipon at magbahagi ng data at impormasyon na maaaring ipaalam sa paggawa ng desisyon, sa pamamagitan ng pagbibigay ng pag-access sa may-katuturang data at sa pamamagitan ng paglikha ng mga pagkakataon para ibahagi at pag-aralan ng mga miyembro ng koponan ang impormasyon.

Upang malutas ang pagiging epektibo sa paggawa ng desisyon, mahalaga din na lumikha ng isang kultura ng patuloy na pagpapabuti, sa pamamagitan ng paghikayat sa mga miyembro ng koponan na sumasalamin sa kanilang mga proseso ng paggawa ng desisyon at makilala at ipatupad ang mga paraan upang mapagbuti ang mga ito.

Sa konklusyon, ang hindi mahusay na paggawa ng desisyon ay maaaring maging isang pangunahing punto ng sakit para sa mga koponan, ngunit sa pamamagitan ng pagtugon sa mga sanhi ng ugat at pagpapatupad ng mga solusyon tulad ng malinaw na mga proseso ng paggawa ng desisyon, epektibong komunikasyon at pakikipagtulungan, at pagtitipon at pagbabahagi ng data, ang mga koponan ay maaaring mapabuti ang kanilang desisyon- paggawa ng kahusayan at pagiging epektibo.