Paano malutas ang “hindi sapat na istraktura ng organisasyon” sa isang koponan?

Ang hindi sapat na istraktura ng organisasyon sa isang koponan ay maaaring humantong sa isang kakulangan ng direksyon, kawalan ng kakayahan, at pagkalito sa mga miyembro ng koponan. Maaari rin itong lumikha ng mga hamon sa mga tuntunin ng komunikasyon, paggawa ng desisyon, at pananagutan.

Upang malutas ang isyung ito, mahalaga na unang kilalanin ang mga ugat na sanhi ng hindi sapat na istraktura ng organisasyon. Maaari itong kasangkot sa pagsasagawa ng mga pagpupulong ng koponan, survey, at mga panayam upang mangalap ng puna at pananaw mula sa mga miyembro ng koponan.

Kapag natukoy ang mga sanhi ng ugat, mahalaga na bumuo at magpatupad ng isang epektibong istraktura ng organisasyon na nakakatugon sa mga pangangailangan ng koponan at nakahanay sa mga layunin at layunin ng samahan.

Ang isang solusyon ay maaaring lumikha ng malinaw na mga tungkulin at responsibilidad para sa bawat miyembro ng koponan, kasama ang isang malinaw na kadena ng utos at proseso ng paggawa ng desisyon. Makakatulong ito upang matiyak na alam ng lahat ang kanilang papel at kung sino ang pupunta para sa mga tiyak na gawain o desisyon.

Ang isa pang solusyon ay maaaring magtatag ng mga regular na pagpupulong ng koponan at mga channel ng komunikasyon, tulad ng isang chat chat o email thread, upang matiyak na ang lahat ay nasa parehong pahina at madaling ibahagi ang impormasyon at pag -update.

Bilang karagdagan, mahalaga na magtatag din ng malinaw na mga layunin at layunin para sa koponan, kasama ang isang sistema para sa pagsubaybay sa pag -unlad at paghawak ng mga miyembro ng koponan na may pananagutan para sa kanilang mga aksyon.

Sa konklusyon, ang paglutas ng isyu ng hindi sapat na istraktura ng organisasyon sa isang koponan ay nangangailangan ng pagkilala sa mga sanhi ng ugat, pagbuo at pagpapatupad ng isang epektibong istraktura ng organisasyon, at pag -aalaga ng malinaw na komunikasyon at pananagutan sa mga miyembro ng koponan. Makakatulong ito upang matiyak na ang koponan ay epektibo na gumagana at mahusay sa pagkamit ng kanilang mga layunin at layunin.