Paano malutas ang “pagtutol upang baguhin” sa isang koponan?

Ang paglaban sa pagbabago ay isang pangkaraniwang hamon na kinakaharap ng mga organisasyon kapag nagpapatupad ng mga bagong proseso o inisyatibo. Maaari itong ipakita sa iba’t ibang mga paraan, tulad ng mga empleyado na hindi sigurado o nag -aalinlangan tungkol sa pagbabago, o aktibong sumasalungat dito. Ang paglaban sa pagbabago ay maaaring sanhi ng iba’t ibang mga kadahilanan, kabilang ang isang kakulangan ng tiwala sa pamumuno, kakulangan ng pag -unawa tungkol sa pagbabago, o isang takot sa hindi alam.

Upang epektibong matugunan ang paglaban upang magbago sa loob ng isang koponan, mahalaga na maunawaan muna ang pinagbabatayan na mga sanhi ng paglaban. Magagawa ito sa pamamagitan ng pagsasagawa ng mga survey, mga grupo ng pokus, o pakikipanayam sa mga miyembro ng koponan upang mangalap ng puna at pananaw tungkol sa kanilang mga alalahanin at pang -unawa tungkol sa pagbabago.

Kapag natukoy ang mga sanhi ng paglaban, mahalaga na matugunan ang mga alalahanin at magbigay ng malinaw at pare -pareho na komunikasyon tungkol sa pagbabago. Kasama dito ang pagbibigay ng impormasyon tungkol sa mga kadahilanan para sa pagbabago, kung paano ito makikinabang sa koponan at samahan, at kung paano ito nakahanay sa pangkalahatang mga layunin at layunin ng samahan. Bilang karagdagan, mahalaga na tiyakin na ang mga empleyado ay kasangkot sa proseso ng pagbabago at ang kanilang pag -input ay isinasaalang -alang.

Ang isa pang mahalagang aspeto ng pagtugon sa paglaban sa pagbabago ay ang pagbibigay ng pagsasanay at suporta para sa mga empleyado habang inaayos nila ang bagong proseso o inisyatibo. Maaari itong isama ang pagbibigay ng mga mapagkukunan, tulad ng mga gabay o tutorial, upang matulungan ang mga empleyado na maunawaan at mag -navigate sa pagbabago, pati na rin ang pagbibigay ng patuloy na suporta at coaching habang inaayos nila ang mga bagong proseso.

Bilang karagdagan, ang paglikha ng isang pakiramdam ng pagkadali o pagpapakita kung paano kinakailangan ang pagbabago para sa koponan at samahan ay maaari ring makatulong sa pagbabawas ng paglaban.

Sa wakas, mahalagang kilalanin at gantimpalaan ang mga empleyado para sa matagumpay na pag -navigate sa pagbabago, pati na rin ang pagtugon sa anumang negatibong mga kahihinatnan na maaaring lumabas mula sa pagbabago. Makakatulong ito upang makabuo ng tiwala at magsulong ng isang positibo at sumusuporta sa kultura ng trabaho na mas bukas upang baguhin sa hinaharap.

Sa buod, ang paglutas ng paglaban sa pagbabago sa loob ng isang koponan ay nangangailangan ng isang pag -unawa sa mga pinagbabatayan na sanhi, malinaw at pare -pareho na komunikasyon, na kinasasangkutan ng mga empleyado sa proseso ng pagbabago, pagbibigay ng pagsasanay at suporta, paglikha ng isang pakiramdam ng pagkadalian, pagkilala at paggantimpala ng mga empleyado, at pagtugon sa anumang negatibo Mga kahihinatnan na maaaring lumitaw.