Politsentsed töögraafikud ja poliitika

Usun, et paindumatud töögraafikud ja poliitikad võivad olla töötajate moraali ja tootlikkuse märkimisväärseks takistuseks.

Traditsiooniline 9-5 töögraafik võis olla minevikus sobiv, kuid tänapäeva maailmas nõuavad paljud töötajad oma ajakavades paindlikkust, et rahuldada isiklikke kohustusi, näiteks laste, eakate vanemate eest hoolitsemine või töö- ja eraelu tasakaalu säilitamiseks.

Minu kogemuse kohaselt võivad paindumatud tööplaanid ja poliitika põhjustada motivatsioonitaseme langust, kuna töötajad tunnevad, et neid ei hinda ega austata. See võib põhjustada vähenenud kaasatuse, suurema käibe määra ja meeskonna üldise moraali languse.

Selle probleemi lahendamiseks soovitaksin järgmisi samme:

Julgustage avatud suhtlust: julgustage töötajate ja juhtkonna vahel avatud suhtlust. Töötajaid tuleks julgustada väljendama oma muret ja vajadusi töögraafiku ja poliitika osas.

Läbivaatamispõhimõtted: vaadake üle praegused tööpõhimõtted ja ajakavad, võttes arvesse töötajate vajadusi ja muresid.

Paindlikkus: pakkuge paindlikkust töögraafikutes ja poliitikates. See võib hõlmata kodust töötamise võimalust, paindlikke tunde ja tööde jagamist.

Töötajate tagasiside: küsige töötajate tagasisidet tehtud muudatuste kohta ja kuulake nende ettepanekuid edasiseks parandamiseks.

Monitori efektiivsus: jälgige tehtud muudatuste tõhusust ja tehke vajalikke muudatusi, et tagada eeskirjade ja ajakavade tõhusus.

Kokkuvõtteks võib paindumatu tööplaanide ja poliitikate mõjutajate moraalile ja tootlikkusele negatiivne mõju avaldada. Soodustades avatud suhtlemist, läbi vaadates poliitikat, pakkudes paindlikkust ja jälgides tõhusust, saavad organisatsioonid töötada töökeskkonna loomise nimel, mis toetab ja motiveerib töötajaid.