Qərar vermə bacarıq və təlimin olmaması

Qərar vermə bacarıq və təlimlərin olmaması, bir komandanın problemlərin problemi həll edə bilməməsinə, qərar qəbul etməsinə və planlarını icra edə bilər. Bu, komanda üzvləri arasında məhsuldarlığın və əhval-ruhiyyənin azalması ilə nəticələnə bilər.

Bu məsələni həll etmək üçün aşağıdakı həlli tövsiyə edirəm:

Təlim verin: Qərar vermə bacarıq və texnikalara diqqət yetirən təlim və inkişaf seansları təklif edin. Bu, komanda üzvlərinin məlumatlı qərarlar qəbul etmələri lazım olan bacarıq və biliklərin inkişafına kömək edəcəkdir.

Əməkdaşlıqı təşviq edin: Komanda üzvlərinin birlikdə işləməsini və fikirlərini bölüşməyə təşviq edin. Bu, hər kəsin düşüncələrini bölüşmək və qərar qəbul etmə prosesinə töhfə verməkdə rahat hiss etdiyi daha bir əməkdaşlıq mühiti yaradacaqdır.

Qərar qəbuletmə çərçivəsini həyata keçirin: qərar qəbul etmə prosesində iştirak edən addımları əks etdirən bir çərçivə tətbiq edin. Bu, komanda üzvlərinin onlardan nə gözlənilənin və qərar qəbulunun necə yanaşacağını başa düşməsinə kömək edəcəkdir.

Aktiv dinləməyi təşviq edin: komanda üzvlərinin bir-birlərinin fikirlərini və perspektivlərini dinlədiyi aktiv dinləməyi təşviq edin. Bu, hər kəsin fikirlərinin nəzərə alınmasını və daha əhatəli qərar qəbuletmə mühitinin qorunmasına imkan verəcəkdir.

Təcrübəni təşviq edin: Komanda üzvlərini müxtəlif qərar qəbul etmə texnikası və yanaşmalarla sınaqdan keçirməyə təşviq edin. Bu, onların qərar vermə bacarıqlarını inkişaf etdirməyə və onlara ən yaxşı işlərin nə olduğunu tapmağa kömək edəcəkdir.

Bu həlləri həyata keçirməklə təşkilatlar komandalarının uğurlu olması lazım olan qərar vermə bacarıqlarını inkişaf etdirməyə kömək edə bilərlər. Təlim vermək, əməkdaşlıq və fəal dinləmə təşviqi və təşviq edən təcrübələrin təşviqi, təşkilatlar komandalarının məlumatlı qərarlar qəbul etməsinə və planlarını effektiv şəkildə yerinə yetirməyə kömək edə bilərlər.