Ryhmän jäsenten välisen sopimuksen puute

Olen törmännyt yhteiseen kysymykseen “ryhmän jäsenten välisestä sopimuksen puutteesta” monissa joukkueissa. Tämä kysymys voi johtaa turhautumiseen, vähentyneeseen tuottavuuteen ja konfliktiin, mikä voi viime kädessä vahingoittaa joukkueen menestystä.

Ensimmäinen askel tämän ongelman ratkaisemisessa on ymmärtää, miksi se tapahtuu. On monia syitä, miksi ryhmän jäsenet voivat olla eri mieltä, kuten mielipiteiden erot, ristiriitaiset tavoitteet, viestinnän puute ja ryhmän vallan dynamiikka.

Kun erimielisyyden syy on tunnistettu, seuraava askel on puuttua siihen. Yksi tehokas ratkaisu on selvittää selkeä ja tiivis viestintä tiimin sisällä. Tämä voidaan tehdä perustamalla säännölliset tiimikokoukset, käymällä avoimia ja rehellisiä keskusteluja ja rohkaisemalla ryhmän jäseniä ilmaisemaan mielipiteensä ja huolenaiheensa.

Toinen ratkaisu on luoda joukkueelle yhteinen tavoite. Tämä voi auttaa yhdistämään joukkueen, koska kaikki työskentelevät kohti yhteistä tavoitetta. Kun joukkueen jäsenet ovat yhdenmukaisia ​​yhteisen tavoitteen kanssa, he ovat todennäköisemmin sopusoinnussa keskenään.

On myös tärkeää antaa jokaiselle ryhmän jäsenelle mahdollisuuden osallistua omiin ideoihinsa ja asiantuntemukseensa. Ryhmän jäsenten kannustaminen jakamaan ajatuksiaan ja mielipiteitään voi auttaa rakentamaan luottamusta ja lisäämään yhteistyötä joukkueessa.

Yhteenvetona voidaan todeta, että “ryhmän jäsenten välisen sopimuksen puute” on yleinen asia joukkueissa, mutta se voidaan ratkaista selkeällä ja tiiviisti viestinnällä, yhteisen tavoitteen asettamisella ja ryhmän jäsenten valtuuttamalla omien ideoidensa ja asiantuntemuksensa avulla. Yrityspsykologina uskon vahvasti, että tämän kysymyksen ratkaiseminen on ratkaisevan tärkeä joukkueen menestykselle, koska se voi parantaa tuottavuutta, vähentää konflikteja ja lisätä joukkueen moraalia.