Şəxsi nüfuza təsir edəcək qərar vermək qorxusu

Şəxsi nüfuza təsir edəcək qərarlar qəbul etmək qorxusu, xüsusilə mürəkkəb qərar qəbul edən proseslərdə komanda üzvləri arasında ümumi bir məsələdir. Komanda üzvləri bir qərarın potensial nəticələrindən və peşə imicinə və ya şəxsi nüfuzuna necə təsir edə biləcəyi barədə bu qorxu yaranır. Belə vəziyyətlərdə komanda üzvləri gecikmələrə və buraxılmış fürsətlərə səbəb ola biləcək qərar qəbul etmək və ya qərar vermək üçün meyllidirlər.
Reflection:
Bir iş psixoloqu olaraq, qərar verməkdən qorxaraq komandanın dinamikasına və ümumi performansına necə təsir etdiyini gördüm. Şəxsi nüfuza dair narahatlıqlara sahib olmaq təbii olsa da, qərar qəbul etmə prosesinə mane olmamalıdır. Əslində, komanda üzvləri hesablanmış riskləri götürməyə və məlumatlı qərarlar qəbul etmələri üçün, rahatlıq zonalarından çıxmağı ehtiva etmələri də qəbul etməlidirlər.
Həll:
Bir komandada şəxsi nüfuza təsir edəcək qərarlar qəbul etmək qorxusunu həll etmək üçün aşağıdakı həllər həyata keçirilə bilər:

Qərar qəbul etmə prosesini aydınlaşdırın: Komanda lideri, hər bir komanda üzvünün seçimlərini və rolları və vəzifələrini qiymətləndirmək üçün istifadə olunan meyarlar da daxil olmaqla qərar qəbuletmə prosesini dəqiq müəyyənləşdirməlidir.

Açıq ünsiyyəti təşviq edin: Komanda lideri komanda üzvlərinin narahatlıqlarını bölüşə, suallar verə və rəy verə biləcəyi bir mühitin açıq ünsiyyət qurduğu bir mühit yaratmalıdır. Bu, komanda üzvləri arasında etimad və inam yaratmağa kömək edəcəkdir.

Təlim və inkişaf imkanlarını təmin edin: Komanda lideri qərar qəbul etmə bacarıqlarını artırmaq və risk almağa təşviq etmək üçün təlim və inkişaf imkanları təmin etməlidir. Bu, seminarlar, məşqçilik və ya mentorluq şəklində ola bilər.

Uğuru qeyd edin və uğursuzluqdan öyrənin: Komanda lideri uğurlu qərarları qeyd etməli və uğursuzluqlardan istifadə imkanı olaraq istifadə etməlidir. Bu, komanda üzvlərinin inam qazanmasına və qərarlarına sahib olmasına kömək edəcəkdir.

Sonda, fərdi nüfuza təsir edəcək qərarlar qəbul etmək qorxusu qərar qəbul etmə prosesinin aydınlaşdırılması, açıq ünsiyyəti təşviq etmək, təlim və inkişaf imkanları təmin etmək və uğurları qeyd etmək və uğursuzluqdan öyrənməklə həll edilə bilər. Bu həlləri həyata keçirməklə, komandalar daha yaxşı qərarlar qəbul edə, məqsədlərinə çata bilər və güvən və əməkdaşlıq mədəniyyətini qura bilər.