Selgete eesmärkide ja eesmärkide puudumine

Olen näinud, et üks peamisi väljakutseid, millega meeskonnad silmitsi seisavad, on selgete eesmärkide ja eesmärkide puudumine. Kui meeskonnad ei ole kooskõlas sellega, mida nad üritavad saavutada, võib see põhjustada segadust, pettumust ja ebaefektiivsust. Siin on minu mõtted, kuidas seda probleemi lahendada.

Kirjeldus: selgete eesmärkide ja eesmärkide puudumine võib meeskonnas tekkida mitmel põhjusel. Võib -olla moodustati meeskond ilma selge eesmärgita või eesmärgid ei olnud alguses loodud. See võib olla ka meeskonna keskkonna muutuste, näiteks prioriteetide või juhtimismuutuste nihutamine. Igal juhul, kui meeskonnal pole selge, mille nimel ta töötab, võib liikmetel olla keeruline teada saada, mida neilt oodatakse ja milline on nende roll asjade suuremas skeemis.

Peegeldus: meeskonnad, kes ei ole eesmärgid ja eesmärgid, on sageli vähem produktiivsed ja vähem motiveeritud. See võib põhjustada tööga rahulolu ja meeskonnaliikmete pühendumuse puudumist. Lisaks, kui meeskonna liikmetel pole selge, mille nimel nad töötavad, võib see põhjustada arusaamatusi ja lahkarvamusi. See võib põhjustada tähtaegu, kasutamata võimalusi ja isegi meeskondade suhete kahjustusi.

Lahendus: lahendada meeskonnas selgete eesmärkide ja eesmärkide puudumise probleem, on oluline alustada meeskonna eesmärgi ja eesmärkide selge määratlemisega. Seda tuleks teha alguses ning seda tuleks regulaarselt üle vaadata ja ajakohastada. Samuti peaks meeskond välja töötama selge tegevuskava ja määrama igale liikmele konkreetsed rollid ja vastutuse. Suhtlus on võtmetähtsusega tagamaks, et kõik on kooskõlas sellega, mida neilt oodatakse ja milline on nende roll meeskonna eesmärkide saavutamisel. Lõpuks on oluline regulaarselt läbi vaadata ja teha plaani kohaselt vajaduse korral tagamaks, et meeskond on keskendunud ja vastavusse viimiseks.

Kokkuvõtteks võib selgete eesmärkide ja eesmärkide puudumine mõjutada meeskonna edu. Astudes samme meeskonna eesmärgi, eesmärkide ja rollide selgeks määratlemiseks ning plaani regulaarselt üle vaadates saavad meeskonnad tagada, et nad töötavad ühise eesmärgi nimel ja et kõik on kooskõlas sellega, mida neilt oodatakse.