Si të zgjidhim “mundësi të kufizuara për zhvillim profesional” në një ekip?

Si psikolog i biznesit me ekspertizë në motivim në një ekip, shpesh hasem në çështjen e burimeve të papërshtatshme dhe mbështetjes brenda një ekipi. Kjo mund të çojë në mungesë të motivimit dhe produktivitetit, duke çuar në uljen e performancës së përgjithshme.

Një shkak i mundshëm i kësaj çështje është mungesa e komunikimit të qartë dhe pritjet midis anëtarëve të ekipit dhe menaxhimit. Nëse anëtarët e ekipit nuk janë të qartë për atë që pritet prej tyre dhe nuk kanë burimet e nevojshme për të kryer detyrat e tyre, kjo mund të çojë në zhgënjim dhe mungesë motivimi.

Një faktor tjetër mund të jetë mungesa e njohjes dhe shpërblimet për anëtarët e ekipit që po bëjnë përpjekje shtesë. Nëse anëtarët e ekipit po punojnë shumë, por nuk po shohin ndonjë rezultat ose njohje, kjo mund të çojë në ulje të motivimit dhe ulje të performancës.

Për të zgjidhur këtë çështje, është e rëndësishme të filloni duke adresuar shkakun rrënjësor. Komunikimi dhe pritjet duhet të përcaktohen qartë, dhe anëtarët e ekipit duhet të kenë qasje në burimet e nevojshme për të kryer detyrat e tyre. Për më tepër, anëtarët e ekipit duhet të njihen dhe shpërblehen për përpjekjet e tyre, pasi kjo mund të ketë një ndikim pozitiv në motivimin dhe performancën e përgjithshme.

Si përfundim, burimet e pamjaftueshme dhe mbështetja në një ekip mund të çojnë në ulje të motivimit dhe performancës. Për të zgjidhur këtë çështje, është e rëndësishme të adresoni shkakun thelbësor përmes komunikimit të qartë, duke siguruar burimet e nevojshme, dhe njohjen dhe shpërblimin e anëtarëve të ekipit për përpjekjet e tyre.