Taldekideen rolak eta erantzukizunak ulertzeko eza

Taldekideen rolak eta erantzukizunak ulertzeko eza taldeetan arazo arrunta da eta taldearen produktibitatea eta eraginkortasuna negatiboki eragin dezake. Gai honen erro nagusia komunikazio eskasa izan liteke, rolen eta erantzukizunen inguruko argitasunik eza edo talde egitura eskasa.

Gai hau konpontzeko, negozio psikologo batek urrats hauek gomendatuko lituzke:

Rolak eta erantzukizunak argitzea: Lehen urratsa da taldekide guztiek beren eginkizuna eta zer espero duten ulertzeko modu garbia dutela ziurtatzea. Eginkizun bakoitzarentzako lanaren deskribapena sortuz lor daiteke eta taldearekin aldizka berrikustea.

Komunikazio eraginkorra: taldekideen arteko komunikazio irekia eta erregularra bultzatzea. Hau talde ohiko bileretan, banan-banan kontrol-sarreretan edo ohiko feedback saioen bidez izan liteke.

Taldearen eraikina: taldekideak elkarrekin lan egitera animatu eta harremanak eraikitzera bultzatzea. Hau taldeen eraikuntzako jardueren bidez edo ohiko gertaera sozialen bidez izan liteke.

Definitu erabakiak hartzeko prozesua: argi eta garbi zehaztu taldeko erabakiak hartzeko prozesua eta ziurtatu guztiok erabakiak nola egingo diren eta prozesuan parte hartuko duten jakitea.

Ospatu arrakastak eta ikasi hutsegiteetatik: azkenik, garrantzitsua da arrakastak ospatzea eta taldean porrotak ikastea. Horrek taldeko kultura positiboa bultzatzen eta talde lana bultzatzen lagunduko du.

Bukatzeko, taldeko kideen rolak eta erantzukizunak ulertzeko gabeziaren gaia konpontzeak komunikazio garbia, talde eraikuntza eraginkorra eta ondo zehaztutako erabakiak hartzeko prozesua uztartzea eskatzen du. Urrats hauek jarraituz, taldeek beren produktibitatea, eraginkortasuna eta errendimendu orokorra hobetu ditzakete.