Taldekideen sarrera eta iritzirik eza

Askotan aurkitu dut taldekideen sarrera eta iritzirik eza “. Erakunde askoren aurrean dagoen arazo arrunta da, taldeak pertsonalitate, trebetasun eta iritzi desberdinak dituzten gizabanakoek osatzen baitute. Taldekideek iritzia ematen ez dutenean, erronka izan daiteke adostasunera iristea eta erabaki eraginkorrak egitea.

Arazo hau konpontzeko, funtsezkoa da azpiko arrazoiak ulertzea. Sarrera eta iritzirik ezaren arrazoi arrunt batzuk gatazkaren beldurra dira, erabakiak hartzeko prozesuarekin, taldeko buruan edo taldearen konfiantza eza edo norberaren gaitasunetan konfiantza falta.

Arazo horri aurre egiteko, konponbide hauek iradokitzen ditut:

Komunikazio irekia bultzatu: talde barruan komunikazio irekia eta zintzoaren kultura sortu, non taldekideak eroso sentitzen dira iritzia ematen eta iritziak adierazteko.

Foster Fidel: taldeko kideen eta liderren arteko konfiantza eraikitzea eztabaidarako giro segurua sortuz, non denek entzun eta errespetatzen duten.

Parte hartze aktiboa bultzatu: animatu taldekideek erabakiak hartzeko prozesuetan aktiboki parte hartzera, eztabaidetan parte hartuz, beren iritziak eskatuz eta zeregin jakin batzuetan beruna hartzeko aukera emanez.

Eman prestakuntza eta laguntza: eskaini prestakuntza eta laguntza taldekideei konfiantza eta trebetasunak eraikitzen laguntzeko eta erabakiak hartzeko prozesuetan modu eraginkorrean parte hartzeko beharrezkoak diren tresnak eta ezagutzak hornitzeko.

Inplementatu feedback-begiztak: Ezarri ohiko feedback begiztak taldekideei erabakiak hartzeko prozesuaren inguruko sarrera eta iritzia emateko aukera eskaintzeko.

Amaitzeko, ezinbestekoa da talde baten barruan konfiantza, komunikazio irekia eta parte-hartze aktiboa sortzea, taldekide guztiak eroso sentitzeko modua eta iritzia eskaintzen direla ziurtatzeko. Goian azaldutako urratsak eginez gero, erakundeek taldekideak bultzatu ditzakete erabakiak hartzeko prozesuetan modu eraginkorrean parte hartzera eta talde osoari onuragarriak diren erabakiak hartzeko.