Πώς να λύσετε “περιορισμένες ευκαιρίες για επαγγελματική ανάπτυξη” σε μια ομάδα;

Ως επιχειρηματικός ψυχολόγος με εμπειρογνωμοσύνη σε κίνητρα σε μια ομάδα, συχνά συναντώ το ζήτημα των ανεπαρκών πόρων και της υποστήριξης σε μια ομάδα. Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε έλλειψη κινήτρων και παραγωγικότητας, οδηγώντας σε μειωμένη συνολική απόδοση.

Μια πιθανή αιτία αυτού του ζητήματος είναι η έλλειψη σαφούς επικοινωνίας και προσδοκιών μεταξύ των μελών της ομάδας και της διοίκησης. Εάν τα μέλη της ομάδας δεν είναι σαφείς σε ό, τι αναμένεται από αυτούς και δεν διαθέτουν τους πόρους που χρειάζονται για να ολοκληρώσουν τα καθήκοντά τους, μπορεί να οδηγήσει σε απογοήτευση και έλλειψη κινήτρων.

Ένας άλλος παράγοντας θα μπορούσε να είναι η έλλειψη αναγνώρισης και ανταμοιβής για τα μέλη της ομάδας που καταβάλλουν επιπλέον προσπάθειες. Εάν τα μέλη της ομάδας εργάζονται σκληρά, αλλά δεν βλέπουν αποτελέσματα ή αναγνώριση, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένο κίνητρο και μειωμένη απόδοση.

Για την επίλυση αυτού του ζητήματος, είναι σημαντικό να ξεκινήσετε με την αντιμετώπιση της βασικής αιτίας. Η επικοινωνία και οι προσδοκίες πρέπει να καθορίζονται σαφώς και τα μέλη της ομάδας πρέπει να έχουν πρόσβαση στους πόρους που χρειάζονται για να ολοκληρώσουν τα καθήκοντά τους. Επιπλέον, τα μέλη της ομάδας θα πρέπει να αναγνωρίζονται και να ανταμείβονται για τις προσπάθειές τους, καθώς αυτό μπορεί να έχει θετικό αντίκτυπο στα κίνητρα και τη συνολική απόδοση.

Συμπερασματικά, οι ανεπαρκείς πόροι και η υποστήριξη σε μια ομάδα μπορούν να οδηγήσουν σε μειωμένο κίνητρο και απόδοση. Για την επίλυση αυτού του ζητήματος, είναι σημαντικό να αντιμετωπιστεί η βασική αιτία μέσω της σαφούς επικοινωνίας, η παροχή των απαραίτητων πόρων και η αναγνώριση και η ανταμείβοντας μέλη της ομάδας για τις προσπάθειές τους.