Как да разрешим “недостатъчно признание и награди за добро представяне” в екип?

Недостатъчното признаване и награди могат да доведат до демотивирана и изключена работна сила, което в крайна сметка се отразява на производителността и успеха на екипа.

Размисъл:
Недостатъчното признаване и награди могат да бъдат резултат от няколко фактора, включително липса на бюджет, лоша комуникация или просто да не знаем как ефективно да възнаграждават служителите. Освен това служителите могат да почувстват, че предлаганите награди не са смислени или от значение за тях, което води до липса на ангажираност и мотивация.

Решение:
За да се реши въпроса за недостатъчното признаване и награди, е важно да започнете с разбирането на нуждите и предпочитанията на служителите. Може да се проведе просто проучване, за да се получи представа за това какви видове награди се оценяват най -много от екипа. След това тази информация може да се използва за създаване на персонализирана система за възнаграждение, която отговаря на нуждите и предпочитанията на служителите.

Освен това е важно да се създаде култура на признание и признателност в екипа. Това може да стане чрез редовни оценки на обратна връзка и ефективност, както и възможности служителите да споделят своите успехи и постижения с екипа.

И накрая, важно е да имате бюджет за награди и признание. Това може да стане чрез разпределяне на част от ресурсите на компанията за тази цел или чрез намиране на творчески начини за възнаграждение на служителите, без да харчите много пари.

В заключение, решаването на въпроса за недостатъчното признаване и наградите в екип изисква многостранно подход. Разбирайки нуждите и предпочитанията на служителите, създаването на култура на признание и разполагане на бюджет за награди, една компания може да подобри мотивацията и ангажираността в екипа и в крайна сметка да стимулира успеха.