Недостак поверења и сарадње ме члановима тима

” То је заједнички изазов који утиче на перформансе и продуктивност иима. ”

” То би могло бити последица претходних искустававав,

” ”

Грађинско поверење: поверење је суштинска компонента успешног иима. Тимов Kusini То се може урадити кроз активности изззззWA.

Подстицање сарадње: охрабривање чланова тима да заједно раде на заједничком Тимови моfу сарађивати дељењем идеја и ресурса, делегирајући задатке и препознаве

Прославе успеха:

Закључно, решавање питања недостатка поверења и сарадње међу члановима тима захтева комбинацију отворене комуникације, изградње поверења, сарадње и прославе успеха. “