Ինչպես լուծել թիմի «անբավարար կառավարման աջակցությունը»:

Որովհայ կառավարման աջակցությունը թիմերի առջեւ ծառացած ընդհանուր խնդիր է եւ կարող է հանգեցնել թիմի անդամների շրջանում մոտիվացիայի եւ ներգրավվածության պակասի: Սա կարող է հանգեցնել արտադրողականության, որակյալ անորակ աշխատանքի եւ բարձր շրջանառության:

Անբավարար կառավարման աջակցության հիմնական պատճառներից մեկը մենեջերներից կապի եւ հետադարձ կապի պակաս է: Սա կարող է ստիպել թիմի անդամներին զգալ անհասանելի եւ չաջակցված, հանգեցնելով մոտիվացիայի եւ ներգրավվածության պակասի:

Կառավարման ոչ ադեկվատ աջակցության մեկ այլ պատճառ հանդիսանում է թիմի անդամներին տրամադրվող վերապատրաստման եւ ռեսուրսների պակաս: Դա կարող է դժվարացնել թիմի անդամների համար արդյունավետ իրականացնել իրենց պարտականությունները, հանգեցնելով անորակ աշխատանքի եւ արտադրողականության նվազում:

Այս հարցը լուծելու համար կարեւոր է ղեկավարների համար ստեղծել հստակ հաղորդակցման ալիքներ իրենց թիմի անդամների հետ: Սա կարող է ներառել կանոնավոր հանդիպումներ, ստուգումներ եւ հետադարձ կապի նիստեր, որպեսզի թիմի անդամները լսվեն եւ գնահատվեն:

Կառավարիչները պետք է նաեւ դասընթացներ եւ ռեսուրսներ տրամադրեն թիմի անդամներին, որպեսզի օգնեն նրանց արդյունավետորեն կատարել իրենց պարտականությունները: Սա կարող է ներառել համապատասխան գործիքների, ծրագրային ապահովման եւ վերապատրաստման ծրագրերի տրամադրում `թիմի անդամներին օգնելու համար բարելավել իրենց հմտությունները եւ գիտելիքները:

Բացի այդ, ղեկավարները պետք է ստեղծեն նաեւ դրական եւ օժանդակ աշխատանքային միջավայր, խթանելով աշխատողի ներգրավվածությունը, ճանաչումը եւ գնահատանքը: Սա կարող է ներառել աշխատողների աճի եւ զարգացման հնարավորությունների տրամադրումը, ինչպես նաեւ թիմային աշխատանքի եւ համագործակցության մշակույթի խթանումը:

Որպեսզի թիմը ստանա համապատասխան կառավարման աջակցություն, կառավարիչների համար կարեւոր է տեղյակ լինել թիմի անդամների կարիքների եւ մտահոգությունների մասին եւ կանոնավոր արձագանքներ եւ աջակցություն ցուցաբերել: Բացի այդ, ղեկավարները պետք է սերտորեն համագործակցեն թիմի հետ `բարելավման ոլորտները պարզելու եւ լուծումներ մշակելու եւ իրականացնելու համար:

Եզրափակելով, կառավարման անբավարար աջակցությունը կարող է լինել մեծ ցավի կետ թիմերի համար, բայց այն կարող է ուղղվել հաղորդակցման բարելավմամբ, դրական եւ օժանդակ աշխատանքային միջավայրի ապահովում եւ աճի եւ զարգացման հնարավորությունների ստեղծում: