วิธีแก้ปัญหา “การจัดการประสิทธิภาพที่ไม่ดี” ในทีม?

การจัดการประสิทธิภาพที่ไม่ดีสามารถส่งผลเสียต่อผลผลิตของทีมและขวัญกำลังใจ มันสามารถนำไปสู่การขาดความรับผิดชอบความคาดหวังที่ไม่ชัดเจนและการมีส่วนร่วมของพนักงานต่ำ

หนึ่งในสาเหตุหลักของการจัดการประสิทธิภาพที่ไม่ดีคือการขาดเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดผลได้และความคาดหวังสำหรับสมาชิกในทีม หากปราศจากสิ่งเหล่านี้อาจเป็นเรื่องยากสำหรับสมาชิกในทีมที่จะเข้าใจสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขาและวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพวกเขา

สาเหตุที่พบบ่อยอีกประการหนึ่งของการจัดการประสิทธิภาพที่ไม่ดีคือการขาดข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอและมีประสิทธิภาพ หากไม่มีข้อเสนอแนะเป็นประจำสมาชิกในทีมอาจไม่ทราบถึงพื้นที่ที่พวกเขาต้องการปรับปรุงและอาจไม่มีโอกาสแก้ไขข้อผิดพลาดหรือสร้างจุดแข็งของพวกเขา

เพื่อแก้ไขปัญหาเหล่านี้องค์กรสามารถใช้ระบบการจัดการประสิทธิภาพที่มีประสิทธิภาพซึ่งรวมถึงเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดได้ข้อเสนอแนะอย่างสม่ำเสมอและโอกาสในการพัฒนาพนักงานและการเติบโต

ทางออกหนึ่งคือการสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนและสามารถวัดได้สำหรับสมาชิกแต่ละคนในทีมสอดคล้องกับวัตถุประสงค์โดยรวมขององค์กร เป้าหมายเหล่านี้ควรสื่อสารกับสมาชิกในทีมอย่างชัดเจนและควรได้รับการตรวจสอบอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าพวกเขายังคงเกี่ยวข้องและสอดคล้องกับความต้องการขององค์กร

ทางออกอื่นคือการสร้างการประเมินประสิทธิภาพและกระบวนการตอบรับเป็นประจำ ซึ่งอาจรวมถึงการให้ข้อเสนอแนะเป็นประจำและการฝึกสอนให้กับสมาชิกในทีมรวมถึงการประเมินประสิทธิภาพอย่างเป็นทางการเป็นประจำ สิ่งนี้จะช่วยในการระบุพื้นที่สำหรับการปรับปรุงและให้โอกาสแก่พนักงานในการแก้ไขปัญหาใด ๆ และปรับปรุงประสิทธิภาพของพวกเขา

นอกจากนี้องค์กรสามารถให้โอกาสในการพัฒนาและการเติบโตของพนักงานเช่นการฝึกอบรมและทรัพยากรเพื่อพัฒนาทักษะและเสนอโอกาสสำหรับการพัฒนาอาชีพและการพัฒนาอาชีพ

การไตร่ตรองไว้ข้างต้นเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องทราบว่าการจัดการประสิทธิภาพเป็นกระบวนการต่อเนื่องไม่ใช่เหตุการณ์ครั้งเดียว ดังนั้นจึงเป็นเรื่องสำคัญที่จะต้องสร้างวัฒนธรรมของการจัดการประสิทธิภาพที่พนักงานตระหนักถึงประสิทธิภาพและความคาดหวังของบทบาทของพวกเขาและในกรณีที่ข้อเสนอแนะเป็นกระบวนการปกติและต่อเนื่อง

โดยสรุปการแก้ปัญหาการจัดการประสิทธิภาพที่ไม่ดีภายในทีมเป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องสร้างเป้าหมายที่ชัดเจนและวัดได้ให้ข้อเสนอแนะและโอกาสเป็นประจำสำหรับการพัฒนาและการเติบโตของพนักงานและส่งเสริมวัฒนธรรมการจัดการประสิทธิภาพ