วิธีแก้ปัญหา “การจัดการโครงการไม่เพียงพอ” ในทีม?

การจัดการโครงการไม่เพียงพออาจส่งผลกระทบอย่างมีนัยสำคัญต่อความสำเร็จของทีมและความสามารถในการส่งมอบโครงการตรงเวลาและภายในงบประมาณ จุดปวดนี้สามารถแสดงออกได้หลายวิธีเช่นการสื่อสารที่ไม่ดีการขาดเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ชัดเจนและขาดความรับผิดชอบต่อผลลัพธ์ของโครงการ

เพื่อแก้ปัญหานี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องระบุสาเหตุของปัญหาก่อน สิ่งนี้อาจเกี่ยวข้องกับการสำรวจพนักงานกลุ่มโฟกัสและการสัมภาษณ์เพื่อรวบรวมข้อเสนอแนะและข้อมูลเชิงลึกเกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้น สิ่งสำคัญคือการตรวจสอบกระบวนการจัดการโครงการของทีมและขั้นตอนเพื่อระบุช่องว่างหรือพื้นที่สำหรับการปรับปรุง

ทางออกหนึ่งในการปรับปรุงการจัดการโครงการภายในทีมคือการสร้างบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนสำหรับสมาชิกในทีม ซึ่งรวมถึงการกำหนดผู้จัดการโครงการเฉพาะเพื่อเป็นผู้นำโครงการรวมถึงการกำหนดสมาชิกในทีมเฉพาะเพื่อทำงานหรือรับผิดชอบเฉพาะ นอกจากนี้สิ่งสำคัญคือการสร้างช่องทางการสื่อสารที่ชัดเจนและโปรโตคอลเช่นการประชุมทีมปกติและการอัปเดตความคืบหน้าเพื่อให้แน่ใจว่าทุกคนอยู่ในหน้าเดียวกันและตระหนักถึงความคืบหน้าของโครงการ

ทางออกอีกวิธีหนึ่งคือการใช้วิธีการจัดการโครงการเช่นการต่อสู้หรือความคล่องตัวเพื่อให้เป็นกรอบสำหรับการจัดการและส่งมอบโครงการ วิธีการนี้ควรปรับให้เหมาะกับความต้องการเฉพาะของทีมและองค์กรและควรรวมถึงเหตุการณ์สำคัญที่ชัดเจนการส่งมอบและระยะเวลา

สิ่งสำคัญคือการสร้างระบบความรับผิดชอบสำหรับผลลัพธ์ของโครงการเช่นการทบทวนประสิทธิภาพและการประเมินผลอย่างสม่ำเสมอเพื่อให้แน่ใจว่าสมาชิกในทีมบรรลุเป้าหมายและวัตถุประสงค์ของโครงการ

ในที่สุดสิ่งสำคัญคือการจัดให้มีการฝึกอบรมและทรัพยากรสำหรับการจัดการโครงการที่มีประสิทธิภาพเช่นซอฟต์แวร์การจัดการโครงการและเครื่องมือเพื่อสนับสนุนทีมงานในความพยายามของพวกเขา

โดยรวมแล้วการแก้ปัญหาความเจ็บปวดของการจัดการโครงการที่ไม่เพียงพอในทีมต้องระบุสาเหตุที่แท้จริงของปัญหาการสร้างบทบาทและความรับผิดชอบที่ชัดเจนการใช้วิธีการจัดการโครงการสร้างระบบความรับผิดชอบและให้การฝึกอบรมและทรัพยากรที่จำเป็น