โอกาสที่ จำกัด สำหรับการพัฒนาวิชาชีพ

ในฐานะนักจิตวิทยาธุรกิจที่มีความเชี่ยวชาญด้านแรงจูงใจในทีมฉันมักจะเจอปัญหาของทรัพยากรที่ไม่เพียงพอและการสนับสนุนภายในทีม สิ่งนี้สามารถนำไปสู่การขาดแรงจูงใจและผลผลิตซึ่งนำไปสู่การลดประสิทธิภาพโดยรวม

สาเหตุหนึ่งที่เป็นไปได้ของปัญหานี้คือการขาดการสื่อสารที่ชัดเจนและความคาดหวังระหว่างสมาชิกในทีมและการจัดการ หากสมาชิกในทีมไม่ชัดเจนในสิ่งที่คาดหวังจากพวกเขาและไม่มีทรัพยากรที่พวกเขาต้องการในการทำงานให้เสร็จสมบูรณ์ก็อาจนำไปสู่ความยุ่งยากและการขาดแรงจูงใจ

อีกปัจจัยหนึ่งอาจเป็นการขาดการยอมรับและให้รางวัลสำหรับสมาชิกในทีมที่ใช้ความพยายามเป็นพิเศษ หากสมาชิกในทีมทำงานหนัก แต่ไม่เห็นผลลัพธ์หรือการรับรู้ใด ๆ สิ่งนี้สามารถนำไปสู่แรงจูงใจที่ลดลงและประสิทธิภาพที่ลดลง

เพื่อแก้ปัญหานี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องเริ่มต้นด้วยการจัดการกับสาเหตุของราก การสื่อสารและความคาดหวังจะต้องมีการกำหนดอย่างชัดเจนและสมาชิกในทีมจำเป็นต้องเข้าถึงทรัพยากรที่พวกเขาต้องการเพื่อให้งานของพวกเขาเสร็จสมบูรณ์ นอกจากนี้สมาชิกในทีมควรได้รับการยอมรับและให้รางวัลสำหรับความพยายามของพวกเขาเนื่องจากอาจมีผลกระทบเชิงบวกต่อแรงจูงใจและประสิทธิภาพโดยรวม

โดยสรุปทรัพยากรและการสนับสนุนที่ไม่เพียงพอในทีมสามารถนำไปสู่แรงจูงใจและประสิทธิภาพที่ลดลง เพื่อแก้ปัญหานี้เป็นสิ่งสำคัญที่จะต้องจัดการกับสาเหตุที่แท้จริงผ่านการสื่อสารที่ชัดเจนจัดหาทรัพยากรที่จำเป็นและการรับรู้และให้รางวัลสมาชิกในทีมสำหรับความพยายามของพวกเขา