როგორ გადავწყვიტოთ გუნდში “არაადეკვატური აღიარება და ჯილდოები”?

არაადეკვატური აღიარება და ჯილდოები შეიძლება მნიშვნელოვანი ტკივილის წერტილი იყოს გუნდებისთვის, რადგან ამან შეიძლება გამოიწვიოს მოტივაციის დაქვეითება, ჩართულობა და პროდუქტიულობა. ეს შეიძლება განსაკუთრებით რთული იყოს, როდესაც გუნდის წევრები ფიქრობენ, რომ მათი წვლილი არ არის აღიარებული ან ღირებული ორგანიზაციის მიერ.

არაადეკვატური აღიარებისა და ჯილდოს ერთ -ერთი მთავარი მიზეზი შეიძლება იყოს გუნდისა და ინდივიდუალური მიზნების გარშემო მკაფიო კომუნიკაციისა და გასწორების არარსებობა, ასევე გამჭვირვალეობის ნაკლებობა აღიარებისა და ჯილდოს პროცესში.

ამ საკითხის გადასაჭრელად, ორგანიზაციებმა პირველ რიგში უნდა ჩამოაყალიბონ გუნდისადმი მკაფიო მიზნები და მოლოდინები და უზრუნველყონ, რომ გუნდის წევრებმა გააცნობიერონ, თუ როგორ შეესაბამება მათი წვლილი ამ მიზნებს. ეს შეიძლება გაკეთდეს რეგულარული გუნდური შეხვედრებისა და გუნდის წევრებთან ერთჯერადი დისკუსიების საშუალებით.

გარდა ამისა, ორგანიზაციებმა უნდა შეიმუშაონ და განახორციელონ გამჭვირვალე აღიარებისა და ჯილდოს პროცესი, ნათლად დაუკავშირდნენ კრიტერიუმებსა და სახელმძღვანელო პრინციპებს აღიარებისა და ჯილდოსთვის, და ამ პროცესის რეგულარული გამოხმაურებისა და განახლებების უზრუნველსაყოფად.

ასევე მნიშვნელოვანია გუნდის წევრების ამოცნობა და დაჯილდოება სხვადასხვა გზით, როგორც ოფიციალურად, ასევე არაფორმალურად, მაგალითად, პრემიების, აქციების და საზოგადოების აღიარებით, ასევე არაფორმალური აღიარებით, როგორიცაა მადლობის შენიშვნები ან მცირე საჩუქრები.

კიდევ ერთი ასპექტი, რომლის მოგვარებაც შესაძლებელია, არის გუნდის შიგნით აღიარებისა და დაფასების კულტურის შექმნა, გუნდის წევრების წახალისება, რომ აღიარონ და დააფასონ თავიანთი კოლეგების წვლილი.

საერთო ჯამში, ორგანიზაციებმა უნდა ფოკუსირება მოახდინონ გარემოს შექმნაზე, სადაც გუნდის წევრები გრძნობენ ღირებული და აღიარებენ თავიანთ წვლილს, და სადაც აღიარება და ჯილდოები შეესაბამება გუნდურ და ინდივიდუალურ მიზნებს. ეს ხელს შეუწყობს მოტივაციის, ჩართულობისა და პროდუქტიულობის გაზრდას და საბოლოოდ მხარს უჭერს გუნდისა და ორგანიზაციის მთლიან წარმატებას.