Como resolver “recoñecemento e recompensas inadecuadas” nun equipo?

O recoñecemento e as recompensas inadecuadas poden ser un punto de dor significativo para os equipos, xa que pode levar a unha diminución da motivación, o compromiso e a produtividade. Isto pode ser especialmente difícil cando os membros do equipo consideran que as súas contribucións non están a ser recoñecidas ou valoradas pola organización.

Unha das principais causas de recoñecemento e recompensas inadecuadas pode ser unha falta de comunicación e aliñamento claras en torno aos obxectivos do equipo e individuais, así como a falta de transparencia no proceso de recoñecemento e recompensas.

Para resolver este problema, as organizacións deben establecer primeiro obxectivos e expectativas claras para o equipo e asegurarse de que os membros do equipo entendan como as súas contribucións se aliñan con estes obxectivos. Pódese facer a través de reunións regulares do equipo e discusións individuais cos membros do equipo.

Ademais, as organizacións deben desenvolver e implementar un proceso de recoñecemento e recompensas transparentes, comunicando claramente os criterios e as directrices para o recoñecemento e as recompensas e proporcionando comentarios e actualizacións regulares sobre o proceso.

Tamén é importante recoñecer e recompensar aos membros do equipo de varias formas, tanto formalmente como informalmente, por exemplo, a través de bonos, promocións e recoñecemento público, así como a través dun recoñecemento informal como notas de agradecemento ou pequenos agasallos.

Outro aspecto que se pode abordar é establecer unha cultura de recoñecemento e aprecio dentro do equipo, animando aos membros do equipo a recoñecer e apreciar as contribucións dos seus compañeiros.

En xeral, as organizacións deben centrarse na creación dun ambiente onde os membros do equipo se sintan valorados e recoñecidos polas súas contribucións e onde o recoñecemento e as recompensas están aliñados con obxectivos do equipo e individuais. Isto axudará a aumentar a motivación, o compromiso e a produtividade e, en definitiva, apoiar o éxito global do equipo e da organización.