Kuinka ratkaista “riittämätön tunnustus ja palkkiot” joukkueessa?

Riittämätön tunnustaminen ja palkkiot voivat olla merkittävä kipupiste joukkueille, koska se voi johtaa vähentyneeseen motivaatioon, sitoutumiseen ja tuottavuuteen. Tämä voi olla erityisen haastavaa, kun ryhmän jäsenet kokevat, että organisaatio ei tunnusta heidän panoksiaan.

Yksi riittämättömän tunnustamisen ja palkkioiden tärkeimmistä syistä voi olla selkeän viestinnän ja yhdenmukaistamisen puute joukkueen ja yksilöllisten tavoitteiden ympärillä sekä tunnistus- ja palkitsemisprosessin avoimuuden puute.

Tämän kysymyksen ratkaisemiseksi organisaatioiden tulisi ensin asettaa joukkueelle selkeät tavoitteet ja odotukset ja varmistaa, että ryhmän jäsenet ymmärtävät, kuinka heidän panoksensa vastaavat näitä tavoitteita. Tämä voidaan tehdä säännöllisten tiimikokousten ja yksi-yksi-keskustelujen kautta ryhmän jäsenten kanssa.

Lisäksi organisaatioiden tulisi kehittää ja toteuttaa läpinäkyvä tunnustus- ja palkkioprosessi, joka ilmoittaa selvästi tunnustusta ja palkkioiden kriteerejä ja ohjeita sekä antaa säännöllistä palautetta ja päivityksiä prosessista.

On myös tärkeää tunnistaa ja palkita ryhmän jäsenet monin tavoin, sekä muodollisesti että epävirallisesti, kuten bonusten, ylennyksien ja julkisen tunnustamisen kautta, samoin kuin epävirallisen tunnustuksen, kuten kiitos-muistiinpanojen tai pienten lahjojen kautta.

Toinen näkökohta, johon voidaan puuttua, on perustaa tunnustus- ja arvostuskulttuuri joukkueessa rohkaisemalla ryhmän jäseniä tunnistamaan ja arvostamaan kollegoidensa panosta.

Kaiken kaikkiaan organisaatioiden tulisi keskittyä ympäristön luomiseen, jossa ryhmän jäsenet tuntevat olevansa arvostettuja ja tunnustettuja panoksistaan ​​ja joissa tunnustus ja palkkiot ovat yhdenmukaisia ​​joukkueen ja yksilöllisten tavoitteiden kanssa. Tämä auttaa lisäämään motivaatiota, sitoutumista ja tuottavuutta ja tukemaan viime kädessä tiimin ja organisaation yleistä menestystä.