Paano malutas ang “hindi sapat na pagkilala at gantimpala” sa isang koponan?

Ang hindi sapat na pagkilala at gantimpala ay maaaring maging isang makabuluhang punto ng sakit para sa mga koponan, dahil maaari itong humantong sa nabawasan na pagganyak, pakikipag -ugnayan, at pagiging produktibo. Ito ay maaaring maging hamon lalo na kapag nadarama ng mga miyembro ng koponan na ang kanilang mga kontribusyon ay hindi kinikilala o pinahahalagahan ng samahan.

Ang isa sa mga pangunahing sanhi ng hindi sapat na pagkilala at gantimpala ay maaaring maging isang kakulangan ng malinaw na komunikasyon at pagkakahanay sa paligid ng mga layunin ng koponan at indibidwal, pati na rin ang isang kakulangan ng transparency sa proseso ng pagkilala at gantimpala.

Upang matugunan ang isyung ito, ang mga organisasyon ay dapat munang magtatag ng malinaw na mga layunin at inaasahan para sa koponan, at tiyakin na nauunawaan ng mga miyembro ng koponan kung paano nakahanay ang kanilang mga kontribusyon sa mga hangaring ito. Magagawa ito sa pamamagitan ng mga regular na pagpupulong ng koponan at isa-sa-isang talakayan sa mga miyembro ng koponan.

Bilang karagdagan, ang mga organisasyon ay dapat bumuo at magpatupad ng isang malinaw na proseso ng pagkilala at gantimpala, malinaw na nakikipag -usap sa mga pamantayan at mga alituntunin para sa pagkilala at gantimpala, at pagbibigay ng regular na puna at pag -update sa proseso.

Mahalaga rin na kilalanin at gantimpalaan ang mga miyembro ng koponan sa iba’t ibang paraan, kapwa pormal at impormal, tulad ng sa pamamagitan ng mga bonus, promo, at pagkilala sa publiko, pati na rin sa pamamagitan ng hindi pormal na pagkilala tulad ng mga tala ng pasasalamat o maliit na mga regalo.

Ang isa pang aspeto na maaaring matugunan ay upang maitaguyod ang isang kultura ng pagkilala at pagpapahalaga sa loob ng koponan, na hinihikayat ang mga miyembro ng koponan na kilalanin at pahalagahan ang mga kontribusyon ng kanilang mga kasamahan.

Sa pangkalahatan, ang mga organisasyon ay dapat tumuon sa paglikha ng isang kapaligiran kung saan ang mga miyembro ng koponan ay nadarama na pinahahalagahan at kinikilala para sa kanilang mga kontribusyon, at kung saan ang pagkilala at mga gantimpala ay nakahanay sa mga layunin ng koponan at indibidwal. Makakatulong ito upang madagdagan ang pagganyak, pakikipag -ugnayan, at pagiging produktibo, at sa huli ay susuportahan ang pangkalahatang tagumpay ng koponan at samahan.