Kuidas lahendada meeskonnas “ebapiisav äratundmine ja preemiad”?

Ebapiisav äratundmine ja preemiad võivad olla meeskondade jaoks oluline valupunkt, kuna see võib põhjustada motivatsiooni, kaasamise ja tootlikkuse vähenemist. See võib olla eriti keeruline, kui meeskonnaliikmed tunnevad, et organisatsioon ei tunnusta ega väärtusta nende panust.

Üks ebapiisava äratundmise ja hüvede peamisi põhjuseid võib olla selge suhtlemise ja joondamise puudumine meeskonna ja individuaalsete eesmärkide ümber, samuti läbipaistvuse puudumine äratundmise ja preemiate protsessis.

Selle probleemiga tegelemiseks peaksid organisatsioonid kõigepealt kehtestama meeskonna jaoks selged eesmärgid ja ootused ning tagama, et meeskonna liikmed mõistaksid, kuidas nende panus nende eesmärkidega vastaks. Seda saab teha regulaarsete meeskonnakoosolekute ja üks-ühele arutelude kaudu meeskonnaliikmetega.

Lisaks peaksid organisatsioonid välja töötama ja rakendama läbipaistvat tunnustus- ja preemiaprotsessi, edastades selgelt tunnustuse ja preemiate kriteeriumid ja juhised ning pakkudes protsessi kohta regulaarset tagasisidet ja värskendusi.

Samuti on oluline tunnustada ja premeerida meeskonnaliikmeid mitmel viisil, nii ametlikult kui ka mitteametlikult, näiteks boonuste, tutvustuste ja avaliku tunnustuse kaudu, samuti mitteametliku tunnustuse, näiteks tänumärkuste või väikeste kingituste kaudu.

Teine aspekt, millega saab lahendada, on luua meeskonnas tunnustamise ja tunnustamise kultuur, julgustades meeskonnaliikmeid oma kolleegide panust tunnustama ja hindama.

Üldiselt peaksid organisatsioonid keskenduma keskkonna loomisele, kus meeskonnaliikmed tunnevad end oma panuse eest väärtustatuna ja tunnustatuna ning kus tunnustus ja preemiad on kooskõlas meeskonna ja individuaalsete eesmärkidega. See aitab suurendada motivatsiooni, kaasatust ja tootlikkust ning toetab lõpuks meeskonna ja organisatsiooni üldist edu.