როგორ გადავწყვიტოთ გუნდში “არასაკმარისი აღიარება და ჯილდოები კარგი შესრულებისთვის”?

არასაკმარისმა აღიარებამ და ჯილდოს შეიძლება გამოიწვიოს დემოტივირებული და განთავისუფლებული მუშახელი, რაც საბოლოოდ გავლენას ახდენს გუნდის პროდუქტიულობაზე და წარმატებაზე.

ასახვა:
არასაკმარისი აღიარება და ჯილდოები შეიძლება იყოს რამდენიმე ფაქტორების შედეგი, მათ შორის ბიუჯეტის არარსებობა, ცუდი კომუნიკაცია, ან უბრალოდ არ იცის როგორ ეფექტურად დააჯილდოოს თანამშრომლები. გარდა ამისა, თანამშრომლებმა შეიძლება იგრძნონ, რომ შემოთავაზებული ჯილდოები არ არის მნიშვნელოვანი ან შესაბამისი მათთვის, რაც იწვევს ჩართულობის და მოტივაციის ნაკლებობას.

გამოსავალი:
არასაკმარისი აღიარებისა და ჯილდოს საკითხის გადასაჭრელად, მნიშვნელოვანია დაიწყოს თანამშრომლების საჭიროებებისა და პრეფერენციების გაგებით. შეიძლება ჩატარდეს მარტივი გამოკითხვა იმის შესახებ, რომ გაეცნონ იმის შესახებ, თუ რა ტიპის ჯილდოს ყველაზე მეტად აფასებენ გუნდი. ეს ინფორმაცია შემდეგ შეიძლება გამოყენებულ იქნას მორგებული ჯილდოს სისტემის შესაქმნელად, რომელიც აკმაყოფილებს თანამშრომლების საჭიროებებსა და პრეფერენციებს.

გარდა ამისა, მნიშვნელოვანია გუნდში აღიარებისა და დაფასების კულტურის შექმნა. ეს შეიძლება გაკეთდეს რეგულარული გამოხმაურებისა და შესრულების შეფასებით, ასევე თანამშრომლებისთვის შესაძლებლობებისთვის, რომ გუნდთან ერთად გაზიარონ თავიანთი წარმატებები და მიღწევები.

დაბოლოს, მნიშვნელოვანია, რომ გქონდეთ ბიუჯეტი ჯილდოსა და აღიარებისთვის. ეს შეიძლება გაკეთდეს ამ მიზნით კომპანიის რესურსების ნაწილის გამოყოფით, ან თანამშრომლების დაჯილდოების შემოქმედებითი გზების პოვნა, ბევრი ფულის დახარჯვის გარეშე.

დასკვნის სახით, გუნდში არასაკმარისი აღიარებისა და ჯილდოს საკითხის მოგვარება მოითხოვს მრავალმხრივ მიდგომას. თანამშრომლების საჭიროებებისა და პრეფერენციების გაგებით, აღიარების კულტურის შექმნით და ჯილდოსთვის ბიუჯეტის გათვალისწინებით, კომპანიას შეუძლია გააუმჯობესოს გუნდში მოტივაცია და ჩართულობა და საბოლოოდ მიაღწიოს წარმატებას.