Bagaimana menyelesaikan “kepimpinan miskin” dalam satu pasukan?

Kepimpinan yang lemah boleh menjadi penghalang utama bagi pasukan dan boleh menyebabkan penurunan produktiviti, semangat yang rendah, dan perolehan yang tinggi. Untuk menyelesaikan masalah ini, adalah penting untuk mengenal pasti tingkah laku dan tindakan tertentu yang menyumbang kepada kepimpinan miskin. Ini boleh dilakukan melalui tinjauan pekerja, kumpulan fokus, dan wawancara untuk mengumpulkan maklum balas dan pandangan mengenai isu -isu kepimpinan di tangan.

Sebaik sahaja isu -isu khusus telah dikenalpasti, adalah penting untuk menangani mereka secara langsung dengan pemimpin yang dipersoalkan. Ini boleh dilakukan melalui bimbingan, bimbingan, atau pengurusan prestasi. Ia juga penting untuk memberikan jangkaan dan garis panduan yang jelas untuk tingkah laku kepimpinan dan memegang pemimpin yang bertanggungjawab atas tindakan dan keputusan mereka.

Di samping menangani isu -isu tertentu, juga penting untuk mewujudkan budaya ketelusan dan komunikasi terbuka dalam pasukan. Ini boleh dilakukan dengan menggalakkan pekerja untuk berkongsi pemikiran dan idea mereka, dan dengan memupuk budaya maklum balas terbuka.

Ia juga penting untuk memberi peluang kepada pembangunan dan latihan pekerja untuk meningkatkan kemahiran kepimpinan, seperti komunikasi, membuat keputusan, dan pembinaan pasukan.

Akhirnya, penting untuk menubuhkan sistem untuk penilaian prestasi biasa untuk semua pemimpin, yang akan membolehkan maklum balas yang berterusan, dan peluang untuk mengenal pasti dan menangani sebarang isu kepimpinan ketika mereka muncul.

Kesimpulannya, kepimpinan yang lemah dapat menjadi isu yang serius bagi pasukan, tetapi dapat ditangani melalui gabungan menangani isu -isu tertentu, mewujudkan budaya ketelusan dan komunikasi terbuka, memberikan peluang untuk pembangunan pekerja, dan menubuhkan sistem untuk penilaian prestasi tetap . Dengan mengambil langkah -langkah ini, organisasi dapat meningkatkan kepimpinan dalam pasukan mereka, dan akhirnya meningkatkan prestasi dan produktiviti keseluruhan organisasi.