Kif issolvi “tmexxija fqira” f’tim?

Tmexxija fqira tista ‘tkun ostaklu ewlieni għat-timijiet u tista’ twassal għal tnaqqis fil-produttività, moral baxx u fatturat għoli. Biex issolvi din il-kwistjoni, huwa importanti li l-ewwel jiġu identifikati l-imġieba u l-azzjonijiet speċifiċi li jikkontribwixxu għat-tmexxija fqira. Dan jista ‘jsir permezz ta’ stħarriġ ta ‘impjegati, gruppi ta’ fokus, u intervisti biex jinġabru feedback u għarfien dwar il-kwistjonijiet ta ‘tmexxija f’idejna.

Ladarba l-kwistjonijiet speċifiċi jkunu ġew identifikati, huwa importanti li jiġu indirizzati direttament mal-mexxej in kwistjoni. Dan jista ‘jsir permezz ta’ coaching, mentoring, jew ġestjoni tal-prestazzjoni. Huwa importanti wkoll li jiġu pprovduti aspettattivi u linji gwida ċari għall-imġieba ta ‘tmexxija u li jżommu lill-mexxejja responsabbli għall-azzjonijiet u d-deċiżjonijiet tagħhom.

Minbarra li tiġi indirizzata l-kwistjonijiet speċifiċi, huwa importanti wkoll li tinħoloq kultura ta ‘trasparenza u komunikazzjoni miftuħa fit-tim. Dan jista ‘jsir billi l-impjegati jinkoraġġixxu biex jaqsmu l-ħsibijiet u l-ideat tagħhom, u billi jrawmu kultura ta’ feedback miftuħ.

Huwa importanti wkoll li tipprovdi opportunitajiet għall-iżvilupp u t-taħriġ tal-impjegati biex itejbu l-ħiliet ta ‘tmexxija, bħal komunikazzjoni, teħid ta’ deċiżjonijiet, u bini ta ‘tim.

Fl-aħħarnett, huwa importanti li titwaqqaf sistema għal evalwazzjonijiet ta ‘prestazzjoni regolari għall-mexxejja kollha, li tippermetti feedback kontinwu, u opportunitajiet biex tidentifika u tindirizza kwalunkwe kwistjoni ta’ tmexxija hekk kif jinqalgħu.

Bħala konklużjoni, tmexxija fqira tista ‘tkun kwistjoni serja għat-timijiet, iżda tista’ tiġi indirizzata permezz ta ‘taħlita ta’ indirizzar ta ‘kwistjonijiet speċifiċi, ħolqien ta’ kultura ta ‘trasparenza u komunikazzjoni miftuħa, li tipprovdi opportunitajiet għall-iżvilupp tal-impjegati, u twaqqaf sistema għal evalwazzjonijiet ta’ prestazzjoni regolari – Billi jieħdu dawn il-passi, l-organizzazzjonijiet jistgħu jtejbu t-tmexxija fit-timijiet tagħhom, u fl-aħħar itejbu l-prestazzjoni u l-produttività ġenerali tal-organizzazzjoni.