Bagaimana menyelesaikan “pengiktirafan dan ganjaran yang tidak mencukupi” dalam satu pasukan?

Pengiktirafan dan ganjaran yang tidak mencukupi boleh menjadi titik kesakitan yang signifikan untuk pasukan, kerana ia dapat menyebabkan motivasi, penglibatan, dan produktiviti yang menurun. Ini boleh menjadi sangat mencabar apabila ahli pasukan merasakan bahawa sumbangan mereka tidak diakui atau dinilai oleh organisasi.

Salah satu punca utama pengiktirafan dan ganjaran yang tidak mencukupi boleh menjadi kekurangan komunikasi dan penjajaran yang jelas di sekitar matlamat pasukan dan individu, serta kekurangan ketelusan dalam proses pengiktirafan dan ganjaran.

Untuk menangani isu ini, organisasi harus terlebih dahulu mewujudkan matlamat dan harapan yang jelas untuk pasukan, dan memastikan ahli pasukan memahami bagaimana sumbangan mereka sejajar dengan matlamat ini. Ini boleh dilakukan melalui mesyuarat pasukan biasa dan satu-satu perbincangan dengan ahli pasukan.

Di samping itu, organisasi harus membangun dan melaksanakan proses pengiktirafan dan ganjaran yang telus, dengan jelas menyampaikan kriteria dan garis panduan untuk pengiktirafan dan ganjaran, dan memberikan maklum balas dan kemas kini secara tetap mengenai proses tersebut.

Ia juga penting untuk mengenali dan memberi ganjaran kepada ahli pasukan dalam pelbagai cara, secara rasmi dan tidak rasmi, seperti melalui bonus, promosi, dan pengiktirafan awam, serta melalui pengiktirafan tidak rasmi seperti nota terima kasih atau hadiah kecil.

Satu lagi aspek yang boleh ditangani adalah untuk mewujudkan budaya pengiktirafan dan penghargaan dalam pasukan, menggalakkan ahli pasukan untuk mengakui dan menghargai sumbangan rakan sekerja mereka.

Secara keseluruhannya, organisasi harus memberi tumpuan kepada mewujudkan persekitaran di mana ahli pasukan merasa dihargai dan diiktiraf atas sumbangan mereka, dan di mana pengiktirafan dan ganjaran sejajar dengan matlamat pasukan dan individu. Ini akan membantu meningkatkan motivasi, penglibatan, dan produktiviti, dan akhirnya menyokong kejayaan keseluruhan pasukan dan organisasi.