Kif issolvi “rikonoxximent u premjijiet inadegwati” f’tim?

Rikonoxximent u premjijiet inadegwati jistgħu jkunu punt ta ‘uġigħ sinifikanti għat-timijiet, peress li jista’ jwassal għal tnaqqis fil-motivazzjoni, l-impenn u l-produttività. Dan jista ‘jkun partikolarment ta’ sfida meta l-membri tat-tim iħossu li l-kontribuzzjonijiet tagħhom mhumiex qed jiġu rikonoxxuti jew stmati mill-organizzazzjoni.

Waħda mill-kawżi ewlenin ta ‘rikonoxximent u premjijiet inadegwati tista’ tkun nuqqas ta ‘komunikazzjoni u allinjament ċari madwar it-tim u l-għanijiet individwali, kif ukoll nuqqas ta’ trasparenza fil-proċess ta ‘rikonoxximent u premjijiet.

Biex jindirizzaw din il-kwistjoni, l-organizzazzjonijiet għandhom l-ewwel jistabbilixxu għanijiet u aspettattivi ċari għat-tim, u jiżguraw li l-membri tat-tim jifhmu kif il-kontribuzzjonijiet tagħhom jallinjaw ma ‘dawn l-għanijiet. Dan jista ‘jsir permezz ta’ laqgħat regolari tat-tim u diskussjonijiet one-one mal-membri tat-tim.

Barra minn hekk, l-organizzazzjonijiet għandhom jiżviluppaw u jimplimentaw proċess ta ‘rikonoxximent u premjijiet trasparenti, jikkomunikaw b’mod ċar il-kriterji u l-linji gwida għar-rikonoxximent u l-premjijiet, u jipprovdu feedback regolari u aġġornamenti dwar il-proċess.

Huwa importanti wkoll li jirrikonoxxu u jippremjaw lill-membri tat-tim f’varjetà ta ‘modi, kemm formalment kif ukoll informalment, bħal permezz ta’ bonusijiet, promozzjonijiet, u rikonoxximent pubbliku, kif ukoll permezz ta ‘rikonoxximent informali bħal noti ta’ ringrazzjament jew rigali żgħar.

Aspett ieħor li jista ‘jiġi indirizzat huwa li tistabbilixxi kultura ta’ rikonoxximent u apprezzament fit-tim, li tħeġġeġ lill-membri tat-tim biex jirrikonoxxu u japprezzaw il-kontribuzzjonijiet tal-kollegi tagħhom.

B’mod ġenerali, l-organizzazzjonijiet għandhom jiffokaw fuq il-ħolqien ta ‘ambjent fejn il-membri tat-tim iħossuhom stmati u rikonoxxuti għall-kontribuzzjonijiet tagħhom, u fejn ir-rikonoxximent u l-premjijiet huma allinjati mal-għanijiet tat-tim u l-għanijiet individwali. Dan jgħin biex iżid il-motivazzjoni, l-impenn, u l-produttività, u fl-aħħar jappoġġja s-suċċess ġenerali tat-tim u l-organizzazzjoni.