Bagaimana menyelesaikan “pengiktirafan dan ganjaran yang tidak mencukupi untuk prestasi yang baik” dalam satu pasukan?

Pengiktirafan dan ganjaran yang tidak mencukupi boleh membawa kepada tenaga kerja yang demotivasi dan dilepaskan, yang akhirnya mempengaruhi produktiviti dan kejayaan pasukan.

Renungan:
Pengiktirafan dan ganjaran yang tidak mencukupi boleh disebabkan oleh beberapa faktor, termasuk kekurangan belanjawan, komunikasi yang lemah, atau hanya tidak mengetahui bagaimana untuk memberi ganjaran kepada pekerja. Di samping itu, pekerja mungkin merasakan bahawa ganjaran yang ditawarkan tidak bermakna atau relevan kepada mereka, yang membawa kepada kekurangan penglibatan dan motivasi.

Penyelesaian:
Untuk menyelesaikan masalah pengiktirafan dan ganjaran yang tidak mencukupi, adalah penting untuk memulakan dengan memahami keperluan dan keutamaan pekerja. Satu tinjauan mudah boleh dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang jenis ganjaran yang paling dihargai oleh pasukan. Maklumat ini kemudiannya boleh digunakan untuk membuat sistem ganjaran yang disesuaikan yang memenuhi keperluan dan keutamaan pekerja.

Di samping itu, adalah penting untuk mewujudkan budaya pengiktirafan dan penghargaan dalam pasukan. Ini boleh dilakukan melalui maklum balas dan penilaian prestasi yang kerap, serta peluang bagi pekerja untuk berkongsi kejayaan dan pencapaian mereka dengan pasukan.

Akhirnya, adalah penting untuk mempunyai anggaran untuk ganjaran dan pengiktirafan. Ini boleh dilakukan dengan memperuntukkan sebahagian sumber syarikat untuk tujuan ini, atau dengan mencari cara kreatif untuk memberi ganjaran kepada pekerja tanpa membelanjakan banyak wang.

Kesimpulannya, menyelesaikan masalah pengiktirafan dan ganjaran yang tidak mencukupi dalam satu pasukan memerlukan pendekatan pelbagai aspek. Dengan memahami keperluan dan keutamaan pekerja, mewujudkan budaya pengiktirafan, dan mempunyai anggaran untuk ganjaran, sebuah syarikat dapat meningkatkan motivasi dan penglibatan dalam pasukan dan akhirnya memacu kejayaan.