Bagaimana menyelesaikan “pengurusan prestasi yang lemah” dalam satu pasukan?

Pengurusan prestasi yang lemah boleh memberi kesan buruk terhadap produktiviti dan semangat pasukan. Ia boleh menyebabkan kekurangan akauntabiliti, jangkaan yang tidak jelas, dan penglibatan pekerja yang rendah.

Salah satu punca utama pengurusan prestasi yang lemah adalah kekurangan matlamat dan jangkaan yang jelas dan boleh diukur untuk ahli pasukan. Tanpa ini, sukar bagi ahli pasukan untuk memahami apa yang diharapkan daripada mereka dan bagaimana prestasi mereka sedang dinilai.

Satu lagi penyebab utama pengurusan prestasi yang buruk adalah kekurangan maklum balas yang kerap dan berkesan. Tanpa maklum balas yang kerap, ahli pasukan mungkin tidak menyedari bidang di mana mereka perlu memperbaiki, dan mungkin tidak mempunyai peluang untuk membetulkan kesilapan mereka atau membina kekuatan mereka.

Untuk menangani isu -isu ini, organisasi boleh melaksanakan sistem pengurusan prestasi yang berkesan yang merangkumi matlamat yang jelas dan terukur, maklum balas tetap, dan peluang untuk pembangunan dan pertumbuhan pekerja.

Satu penyelesaian adalah untuk mewujudkan matlamat yang jelas dan boleh diukur untuk setiap ahli pasukan, sejajar dengan objektif keseluruhan organisasi. Matlamat ini harus disampaikan dengan jelas kepada ahli pasukan dan harus dikaji semula secara teratur untuk memastikan mereka masih relevan dan sejajar dengan keperluan organisasi.

Penyelesaian lain adalah untuk mewujudkan penilaian prestasi biasa dan proses maklum balas. Ini termasuk memberikan maklum balas dan bimbingan yang tetap kepada ahli pasukan, serta menjalankan penilaian prestasi formal secara teratur. Ini akan membantu mengenal pasti bidang penambahbaikan, dan memberi peluang kepada pekerja untuk menangani sebarang isu dan meningkatkan prestasi mereka.

Di samping itu, organisasi boleh memberi peluang kepada pembangunan dan pertumbuhan pekerja, seperti menyediakan latihan dan sumber untuk meningkatkan kemahiran, dan menawarkan peluang untuk kemajuan kerjaya dan pembangunan profesional.

Menggambarkan perkara di atas, penting untuk diperhatikan bahawa pengurusan prestasi adalah proses yang berterusan, ia bukan satu peristiwa satu kali. Oleh itu, adalah penting untuk mewujudkan budaya pengurusan prestasi di mana pekerja menyedari prestasi mereka dan jangkaan peranan mereka, dan di mana maklum balas adalah proses yang tetap dan berterusan.

Ringkasnya, untuk menyelesaikan pengurusan prestasi yang lemah dalam satu pasukan, penting untuk mewujudkan matlamat yang jelas dan boleh diukur, memberikan maklum balas dan peluang yang tetap untuk pembangunan dan pertumbuhan pekerja, dan memupuk budaya pengurusan prestasi.