Kif issolvi “Ġestjoni tal-Prestazzjoni Fqira” f’tim?

Ġestjoni ħażina tal-prestazzjoni jista ‘jkollha effett detrimentali fuq il-produttività tat-tim u l-moral. Jista ‘jwassal għal nuqqas ta’ responsabbiltà, aspettattivi mhux ċari, u impenn baxx ta ‘impjegati.

Waħda mill-kawżi primarji ta ‘ġestjoni ħażina tal-prestazzjoni hija n-nuqqas ta’ għanijiet u aspettattivi ċari u li jistgħu jitkejlu għall-membri tat-tim. Mingħajr dawn, jista ‘jkun diffiċli għall-membri tat-tim li jifhmu dak li hu mistenni minnhom u kif il-prestazzjoni tagħhom qed tiġi evalwata.

Kawża komuni oħra ta ‘ġestjoni tal-prestazzjoni ħażina hija n-nuqqas ta’ feedback regolari u effettiv. Mingħajr feedback regolari, il-membri tat-tim jistgħu ma jkunux konxji ta ‘oqsma fejn għandhom bżonn itejbu, u jista’ ma jkollhomx l-opportunità li jikkoreġu l-iżbalji tagħhom jew jibnu fuq il-vantaġġi tagħhom.

Biex jindirizzaw dawn il-kwistjonijiet, l-organizzazzjonijiet jistgħu jimplimentaw sistemi effettivi ta ‘ġestjoni tal-prestazzjoni li jinkludu għanijiet ċari u li jistgħu jitkejlu, feedback regolari, u opportunitajiet għall-iżvilupp u t-tkabbir tal-impjegati.

Soluzzjoni waħda tkun li tistabbilixxi għanijiet ċari u li jistgħu jitkejlu għal kull membru tat-tim, allinjati mal-għanijiet ġenerali tal-organizzazzjoni. Dawn l-għanijiet għandhom jiġu kkomunikati b’mod ċar lill-membri tat-tim u għandhom jiġu riveduti regolarment biex jiġi żgurat li għadhom rilevanti u allinjati mal-bżonnijiet tal-organizzazzjoni.

Soluzzjoni oħra tkun li tistabbilixxi evalwazzjonijiet regolari tal-prestazzjoni u proċessi ta ‘feedback. Dan jista ‘jinkludi l-għoti ta’ feedback regolari u coaching lill-membri tat-tim, kif ukoll li jwettqu evalwazzjonijiet ta ‘prestazzjoni formali fuq bażi regolari. Dan jgħin biex jidentifika oqsma għal titjib, u jipprovdi opportunitajiet għall-impjegati biex jindirizzaw kwalunkwe kwistjoni u jtejbu l-prestazzjoni tagħhom.

Barra minn hekk, l-organizzazzjonijiet jistgħu jipprovdu opportunitajiet għall-iżvilupp u t-tkabbir tal-impjegati, bħall-għoti ta ‘taħriġ u riżorsi biex itejbu l-ħiliet, u joffru opportunitajiet għall-avvanz fil-karriera u l-iżvilupp professjonali.

Meta nirriflettu fuq dak li ntqal hawn fuq, huwa importanti li wieħed jinnota li l-immaniġġjar tal-prestazzjoni huwa proċess kontinwu, mhuwiex avveniment ta ‘darba. Għalhekk, huwa kruċjali li tistabbilixxi kultura ta ‘ġestjoni tal-prestazzjoni fejn l-impjegati huma konxji tal-prestazzjoni tagħhom u l-aspettattivi tar-rwol tagħhom, u fejn ir-rispons huwa proċess regolari u kontinwu.

Fil-qosor, biex tissolva ġestjoni ħażina tal-prestazzjoni fi ħdan tim, huwa importanti li jiġu stabbiliti għanijiet ċari u li jistgħu jitkejlu, jipprovdu feedback regolari u opportunitajiet għall-iżvilupp u t-tkabbir tal-impjegati, u jrawmu kultura tal-ġestjoni tal-prestazzjoni.