Bagaimana menyelesaikan “sokongan pengurusan yang tidak mencukupi” dalam satu pasukan?

Sokongan pengurusan yang tidak mencukupi adalah isu biasa yang dihadapi oleh pasukan dan boleh menyebabkan kekurangan motivasi dan penglibatan di kalangan ahli pasukan. Ini boleh menyebabkan penurunan produktiviti, kerja berkualiti rendah, dan perolehan yang tinggi.

Salah satu punca utama sokongan pengurusan yang tidak mencukupi ialah kekurangan komunikasi dan maklum balas daripada pengurus. Ini boleh membuat ahli pasukan merasa tidak dihargai dan tidak disokong, yang membawa kepada kekurangan motivasi dan pertunangan.

Satu lagi penyebab sokongan pengurusan yang tidak mencukupi adalah kekurangan latihan dan sumber yang diberikan kepada ahli pasukan. Ini boleh membuat sukar bagi ahli pasukan untuk melaksanakan tugas mereka dengan berkesan, yang membawa kepada kerja yang berkualiti rendah dan penurunan produktiviti.

Untuk menyelesaikan masalah ini, adalah penting bagi pengurus untuk menubuhkan saluran komunikasi yang jelas dengan ahli pasukan mereka. Ini termasuk mesyuarat biasa, daftar masuk, dan sesi maklum balas untuk memastikan ahli pasukan merasa didengar dan dihargai.

Pengurus juga harus menyediakan latihan dan sumber kepada ahli pasukan untuk membantu mereka melaksanakan tugas mereka dengan berkesan. Ini termasuk menyediakan akses kepada alat, perisian, dan program latihan yang berkaitan untuk membantu ahli pasukan meningkatkan kemahiran dan pengetahuan mereka.

Di samping itu, pengurus juga harus mewujudkan persekitaran kerja yang positif dan menyokong dengan mempromosikan penglibatan, pengiktirafan, dan penghargaan pekerja. Ini termasuk menyediakan peluang untuk pertumbuhan dan pembangunan pekerja, serta memupuk budaya kerja berpasukan dan kerjasama.

Untuk memastikan bahawa pasukan menerima sokongan pengurusan yang mencukupi, penting bagi pengurus untuk mengetahui keperluan dan kebimbangan ahli pasukan, dan memberikan maklum balas dan sokongan yang kerap. Di samping itu, pengurus harus bekerjasama rapat dengan pasukan untuk mengenal pasti bidang penambahbaikan, dan untuk membangun dan melaksanakan penyelesaian yang menangani isu -isu tersebut.

Kesimpulannya, sokongan pengurusan yang tidak mencukupi boleh menjadi titik kesakitan utama bagi pasukan, tetapi ia dapat ditangani dengan meningkatkan komunikasi, menyediakan latihan dan sumber, memupuk persekitaran kerja yang positif dan menyokong, dan mewujudkan peluang untuk pertumbuhan dan pembangunan.