Kif issolvi “appoġġ ta ‘ġestjoni inadegwat” f’tim?

Appoġġ għall-immaniġġjar inadegwat huwa kwistjoni komuni li jħabbtu wiċċhom magħhom timijiet u tista ’twassal għal nuqqas ta’ motivazzjoni u impenn fost il-membri tat-tim. Dan jista ‘jirriżulta fi tnaqqis fil-produttività, xogħol ta’ kwalità ħażina, u fatturat għoli.

Waħda mill-kawżi ewlenin ta ‘appoġġ ta’ ġestjoni inadegwat hija nuqqas ta ‘komunikazzjoni u feedback mill-maniġers. Dan jista ‘jagħmel lill-membri tat-tim iħossuhom mhux apprezzati u mhux sostnuti, u jwasslu għal nuqqas ta’ motivazzjoni u impenn.

Kawża oħra ta ‘appoġġ ta’ ġestjoni inadegwat hija nuqqas ta ‘taħriġ u riżorsi pprovduti lill-membri tat-tim. Dan jista ‘jagħmilha diffiċli għall-membri tat-tim biex iwettqu dmirijiethom b’mod effettiv, u jwasslu għal xogħol ta’ kwalità ħażina u tnaqqis fil-produttività.

Biex issolvi din il-kwistjoni, huwa importanti għall-maniġers li jistabbilixxu kanali ta ‘komunikazzjoni ċari mal-membri tat-tim tagħhom. Dan jista ‘jinkludi laqgħat regolari, check-ins, u sessjonijiet ta’ feedback biex jiżgura li l-membri tat-tim iħossuhom mismugħa u stmati.

Il-maniġers għandhom ukoll jipprovdu taħriġ u riżorsi lill-membri tat-tim biex jgħinuhom iwettqu d-dmirijiet tagħhom b’mod effettiv. Dan jista ‘jinkludi l-għoti ta’ aċċess għal għodod, software, u programmi ta ‘taħriġ rilevanti biex jgħinu lill-membri tat-tim itejbu l-ħiliet u l-għarfien tagħhom.

Barra minn hekk, il-maniġers għandhom ukoll joħolqu ambjent tax-xogħol pożittiv u ta ‘appoġġ billi jippromwovu l-impenn, ir-rikonoxximent u l-apprezzament tal-impjegati. Dan jista ‘jinkludi l-għoti ta’ opportunitajiet għat-tkabbir u l-iżvilupp tal-impjegati, kif ukoll it-trawwim ta ‘kultura ta’ ħidma f’tim u kollaborazzjoni.

Sabiex jiġi żgurat li t-tim jirċievi appoġġ adegwat fil-ġestjoni, huwa importanti għall-maniġers li jkunu konxji tal-bżonnijiet u t-tħassib tal-membri tat-tim, u li jipprovdu feedback u appoġġ regolari. Barra minn hekk, il-maniġers għandhom jaħdmu mill-qrib mat-tim biex jidentifikaw oqsma għal titjib, u biex jiżviluppaw u jimplimentaw soluzzjonijiet li jindirizzaw dawk il-kwistjonijiet.

Bħala konklużjoni, appoġġ ta ‘ġestjoni inadegwat jista’ jkun punt ta ‘uġigħ maġġuri għat-timijiet, iżda jista’ jiġi indirizzat billi titjieb il-komunikazzjoni, tipprovdi taħriġ u riżorsi, trawwem ambjent ta ‘xogħol pożittiv u ta’ appoġġ, u joħloq opportunitajiet għat-tkabbir u l-iżvilupp.