Bir komandada “qeyri-kafi idarəetmə dəstəyini” necə həll etmək olar?

Qeyri-adekvat idarəetmə dəstəyi komandaların üzləşdiyi ortaq bir məsələdir və komanda üzvləri arasında motivasiya və nişan olmamasına səbəb ola bilər. Bu, məhsuldarlığı, keyfiyyətsiz iş və yüksək dövriyyə azalması ilə nəticələnə bilər.

Qeyri-adekvat idarəetmə dəstəyinin əsas səbəblərindən biri də menecerlərin ünsiyyət və rəy çatışmazlığıdır. Bu, komanda üzvlərinin qiymətləndirilməməsi və dəstəklənməməsi, motivasiya və nişan olmamasına səbəb ola bilər.

Qeyri-adekvat idarəetmə dəstəyinin digər bir səbəbi komanda üzvlərinə verilən təlim və mənbələrin olmamasıdır. Bu, komanda üzvlərinin öz vəzifələrini səmərəli şəkildə yerinə yetirməsini, keyfiyyətsiz işlərə aparan və məhsuldarlığın azalmasına imkan yarada bilər.

Bu məsələni həll etmək üçün menecerlərin komanda üzvləri ilə aydın rabitə kanalları qurmaları vacibdir. Buraya komanda üzvlərinin eşitdikləri və qiymətləndirmələrini təmin etmək üçün mütəmadi görüşlər, yoxlama və rəy seansları daxildir.

Menecerlər, həm də komanda üzvlərinə öz vəzifələrini səmərəli şəkildə yerinə yetirməyə kömək etmək üçün təlim və mənbələr təqdim etməlidirlər. Buraya komandanın üzvlərinin bacarıq və biliklərini yaxşılaşdırmasına kömək etmək üçün müvafiq alətlər, proqram və təlim proqramlarına giriş imkanı daxildir.

Bundan əlavə, menecerlər, işçilərin nişanını, tanınmasını və qiymətləndirməsini təşviq etməklə müsbət və dəstəkləyici bir iş mühiti yaratmalıdırlar. Buraya işçilərin böyüməsi və inkişafı, habelə komanda işi və əməkdaşlıq mədəniyyətini inkişaf etdirmək üçün imkanlar təmin edə bilər.

Komandanın adekvat idarəetmə dəstəyini təmin etmək üçün menecerlərin komanda üzvlərinin ehtiyac və narahatlıqlarından xəbərdar olmaları və müntəzəm rəy və dəstək vermək vacibdir. Bundan əlavə, menecerlər inkişaf üçün sahələri müəyyənləşdirmək və bu məsələlərin həllinə dair həllər hazırlamaq və həyata keçirmək üçün komanda ilə sıx əməkdaşlıq etməlidirlər.

Nəticədə, qeyri-kafi idarəetmə dəstəyi komandalar üçün əsas ağrı nöqtəsi ola bilər, lakin bu, müsbət və dəstəkli iş mühitini tərtib etmək, tərbiyə və resurslar vermək, artan və inkişaf mühiti yaratmaq və inkişaf etmək və inkişaf imkanları yaratmaqla həll etməklə həll edilə bilər.