Bir komandada “qeyri-kafi işçi nişanını” necə həll etmək olar?

Qeyri-adekvat işçi nişanı komandalarda ümumi bir problemdir və aşağı məhsuldarlıq, yüksək dövriyyə və pis iş məmnuniyyəti kimi bir sıra mənfi nəticələrə səbəb ola bilər.

Qeyri-adekvat işçinin cəlb edilməsinin əsas səbəblərindən biri də qərar qəbul etmə prosesində ünsiyyətin olmaması və cəlb edilməməsidir. İşçilər işlərindən və təşkilatdan ayrılıb hiss edə bilər və rollarının komandanın və təşkilatın ümumi məqsədlərinə necə uyğunlaşmalarını başa düşə bilməzlər.

Bu problemi həll etmək üçün, işçinin nişanını və iştirakını təşviq edən bir mühit yaratmaq vacibdir. Bu aşağıdakılar daxil ola bilər:

Açıq ünsiyyəti təşviq etmək: İşçiləri fikirlərini, narahatlıqlarını və rəylərini bölüşməyə təşviq edin. İşçilərin fikirlərini ifadə etdiyini və eşitdiklərini və nəzərə alındıqlarını rahat hiss etdiyinə əmin olun.

İşçilərin inkişafı və böyüməsi üçün imkanlar təmin etmək: işçilərin karyeralarında böyüməsinə və irəliləməsinə kömək etmək üçün təlim və inkişaf imkanları təklif edin. Bu işçilərin işlərinə və təşkilata daha çox sərmayə hiss etməsinə kömək edə bilər.

İşçilərin nailiyyətlərini tanımaq və mükafatlandırmaq: işçiləri nailiyyətləri və töhfələri üçün tanımaq və mükafatlandırmaq. Bu, işçilərin qiymətləndirildiyini və qiymətləndirilməsinə kömək edə bilər.

Komanda işi və əməkdaşlığı təşviq etmək: İşçiləri birlikdə işləməyə və layihələr və tapşırıqlar üzərində əməkdaşlıq etməyə təşviq edin. Bu, işçilərə komandalarına və təşkilatlara daha çox bağlı olduqlarını hiss etməyə kömək edə bilər.

İşçilərə səlahiyyət verənlər: İşçilərə daha çox muxtariyyət və qərar qəbuletmə gücünü verin. Bu işçilərin işlərinə və təşkilata daha çox sərmayə hiss etməsinə kömək edə bilər.

Ümumilikdə, qeyri-adekvat işçi nişanını həll etmək, işçinin iştirakı, ünsiyyət və böyüməni təşviq edən bir mühitin yaradılması tələb edir. İşçilərin nailiyyətlərini inkişaf etdirmək və böyümək, tanımaq və mükafatlandırmaq, komanda işi və əməkdaşlığı təşviq etmək, təşkilatlar işçilərin işlərinə və məhsuldarlığa və məhsuldarlığa səbəb ola biləcək işçilərə daha çox əlaqəli olmalarına kömək edə bilər.