Bir komandada “qeyri-kafi rəqəmsal çevrilməni” necə həll etmək olar?

Qeyri-kafi rəqəmsal çevrilmə komandalar üçün əhəmiyyətli bir problem ola bilər, çünki bugünkü sürətli işləyən iş mühitində səmərəli mübarizə qabiliyyətinə təsir edə bilər. Bu məsələni komanda üzvlərindən, resursların və ya texniki ekspertizanın olmaması və rəqəmsal çevrilmə üçün aydın istiqamət və ya strategiyanın olmaması və ya dəqiq istiqamət və ya strategiyanın olmaması da daxil olmaqla müxtəlif amillər səbəb ola bilər.

Bu məsələni həll etmək üçün, komandanın rəqəmsal çevrilmə ilə mübarizə aparmasının səbəblərini əvvəlcə anlamaq vacibdir. Bu, anketlər, reportajlar və ya fokus qrupları ilə komanda üzvləri ilə rəqəmsal çevrilmə və üzləşdikləri çətinliklər barədə rəy və fikir toplamaq üçün komanda üzvləri ilə fokus qrupları ilə məşğul ola bilər.

Kök səbəbləri müəyyən edildikdən sonra rəqəmsal çevrilmə üçün aydın bir strategiya hazırlamaq və həyata keçirmək vacibdir. Buraya komanda üçün açıq məqsəd və vəzifələri təyin etmək, lazımi resursları və texnologiyasını müəyyənləşdirmək və komanda üzvlərinə rəqəmsal çevrilməni başa düşməyə və qucaqlamağa kömək etmək üçün təlim və dəstək verir.

Bundan əlavə, komanda daxilində komanda üzvlərinin rəqəmsal çevrilməyə gəldikdə yaradıcılıq və risklər etməyi təşviq etmək üçün komanda daxilində yenilik və təcrübə mədəniyyəti yaratmaq vacibdir. Bu, innovasiya laboratoriyası və ya təcrübə üçün xüsusi bir məkan qurmaq və komanda üzvlərinin yeni və çətin layihələr almağa təşviq edə bilər.

Komandanın rəqəmsal çevrilmə tərəqqisində müntəzəm ünsiyyət və yenilikləri təmin etmək və yol boyu kiçik uğurları qeyd etmək, komanda üzvlərinin motivasiya və məşğul olması barədə kiçik uğurları qeyd etmək də vacibdir.

Reflection:
Rəqəmsal çevrilmə, təşkilatların rəqabətli və aktual olması üçün qəbul etmələri lazım olan davamlı bir prosesdir. Bununla birlikdə, xüsusilə dəyişməyə davamlı olan komandalarda həyata keçirmək və ya icra etmək həmişə asan deyil. Komandanın mübarizələrinin kök səbəblərini başa düşmək və aydın məqsədlər, resurslar və dəstək ilə aydın bir strategiya yaratmaq, rəqəmsal çevrilməni irəli sürmək üçün vacibdir. Həm də innovasiya və təcrübə mədəniyyətini qorumaq, komanda üzvlərinin yaradıcılıqla düşünməsinə və riskləri düşünməsinə kömək edə bilər, bu da öz növbəsində, daha uğurlu rəqəmsal çevrilməyə səbəb ola bilər.

Həll:
Bir komandada qeyri-adekvat rəqəmsal çevrilməni həll etmək üçün aşağıdakı addımlar atıla bilər:

Digital çevrilmə və üzləşdikləri çətinliklər barədə rəy və fikirlər toplamaq üçün komanda üzvləri ilə anket, reportajlar və ya fokus qrupları keçirin.
Rəqəmsal çevrilmə üçün, lazımi resursları və texnologiyasını müəyyənləşdirmək və komanda üzvlərinə təlim və dəstək vermək və təlim və dəstək vermək daxil olmaqla rəqəmsal çevrilmə üçün aydın bir strategiya hazırlamaq və tətbiq etmək.
Komanda üzvlərinin rəqəmsal çevrilməyə gəldikdə yaradıcı düşünməyə və riskləri düşünməyə təşviq etmək üçün komanda daxilində yenilik və təcrübə mədəniyyəti yaradın.
Komandanın rəqəmsal çevrilmə tərəqqisində müntəzəm ünsiyyət və yenilikləri təmin edin və kiçik uğurları yol boyunca qeyd edin.
Rəqəmsal çevrilməni başa düşməyə və qəbul etməyə kömək edən komanda üzvlərinə rəhbərlik və rəhbərlik edin.
Rəqəmsal çevrilməni irəli sürmək üçün əməkdaşlıq və komanda işi təşviq edin.
Bir innovasiya laboratoriyası və ya təcrübə üçün xüsusi bir məkan qurun və komanda üzvlərinin yeni və çətin layihələr qəbul etmələrini təşviq edin.