Bir komandada “qeyri-kafi yeniliyi” necə həll etmək olar?

Qeyri-adekvat yenilik komandalar və təşkilatlar üçün əhəmiyyətli bir problem ola bilər, çünki rəqabət qabiliyyətli və dəyişən bazar şərtlərinə uyğunlaşmaq qabiliyyətini məhdudlaşdıra bilər. Bu məsələni həll etmək üçün problemin kök səbəblərini başa düşmək və birbaşa müraciət etmək vacibdir.

Təcavüzkarlığın mümkün olan birinin səbəbi, komandanın içərisində yaradıcılıq və təcrübənin olmaması ola bilər. Bu, mənbələrin olmaması, vaxt çatışmazlığı və ya idarəetmədən dəstək olmaması səbəbindən ola bilər. Bu vəziyyətdə, həll komandanı resurslarla təmin etmək və yeni fikir və yanaşmalar araşdırmaq lazım olan resurslarla təmin edə bilər. Bu, yenilik və yaradıcılıq və ya komanda üçün xüsusi bir innovasiya büdcəsi yaratmaq üçün təlim və mənbələr təqdim edə bilər.

Qeyri-adekvat yenilikin digər bir səbəbi komanda daxilində müxtəlifliyin olmaması ola bilər. Bənzər fon və təcrübələri olan insanlardan ibarət olan komandalar yeni və yaradıcı fikirlərlə daha çətin bir vaxt keçirə bilər. Bu vəziyyətdə, həll işçiləri masaya fərqli perspektivlər və fikirlər gətirməyə həvəsləndirməklə komanda daxilində müxtəlifliyi təbliğ edə bilər.

Digər bir səbəb komanda daxilində dəyişməyə davamlı ola bilər, bu da yeni fikir və yanaşmalar həyata keçirməyi çətinləşdirə bilər. Bu vəziyyətdə, həll, komanda üzvləri ilə bağlı narahatlıqlarını başa düşmək və birbaşa müraciət etmək, həmçinin təklif olunan dəyişikliklərin faydaları ilə bağlı aydın ünsiyyət və təlim verməklə yanaşı, komanda üzvləri ilə işləməyi də əhatə edə bilər.

Ümumiyyətlə, bir komandada qeyri-adekvat yeniliyi həll etmək üçün problemin kök səbəbini başa düşmək və sonra birbaşa müraciət etmək vacibdir. Bu, komandanı qaynaq və innovativ, komandanın içərisində müxtəlifliyini təbliğ etmək və ya dəyişmək üçün müqavimət göstərən resurslar və dəstək vermək lazım olan resurslar və dəstək ilə təmin edə bilər. Bundan əlavə, komanda çərçivəsində yenilik mədəniyyətini yaratmaq və yeni fikirlər və yanaşmaların təşviq edildiyi və mükafatlandırıldığı və mükafatlandırıldığı və mükafatlandırılması vacibdir.

Bir əks kimi, bu məsələni mütəmadi olaraq beyin fırtınası və fikir mübadiləsi aparmaq, yenilik və resurslar təqdim etmək və bir mədəniyyət yaratmaqla komanda daxilində yaradıcılığın, təcrübə və müxtəlifliyi təşviq edən bir mühitin qarşısını alaraq maneə törətmək olar təcrübə və öyrənmə.

Nəticə etibarı ilə, qeyri-kafi yenilik komandalar və təşkilatlar üçün əhəmiyyətli bir problem ola bilər, lakin problemin kök səbəblərini başa düşmək və birbaşa onlara müraciət etməklə, komandalar, nəticədə təşkilatın müvəffəqiyyətini dəstəkləyəcək daha yaradıcı, yenilikçi və adaptiv ola bilərlər.