Bir komandada “rabitə parçalanmaları” ni necə həll etmək olar?

Bir komanda daxilində rabitə parçalanması komandanın dinamikasına, məhsuldarlığına və ümumi uğuruna əhəmiyyətli təsir göstərə bilər. Komanda üzvləri düşüncələrini, fikirlərini və bir-biri ilə gözləntilərini açıqlamadıqda tez-tez olurlar.

Rabitə parçalanmasının bir ümumi səbəbi komanda üzvləri arasında etimadın olmamasıdır. Komanda üzvləri bir-birlərinə güvənmədikdə, düşüncələrini və fikirlərini bölüşməkdən çəkinirlər və ya başqalarına qulaq asmaq istəməzlər. Bu, anlaşılmazlıqlara, məyusluğa və əməkdaşlığın olmamasına səbəb ola bilər.

Rabitə parçalanmasının başqa bir ümumi səbəbi aydın rabitə kanallarının olmamasıdır. Komanda üzvləri bir-biri ilə necə ünsiyyət qurmağı aydın bir anlayış etmədikdə, düşüncələrini və fikirlərini bölüşməkdən çəkinirlər. Bu, qarışıqlığa və məyusluğa səbəb ola bilər və komandanın effektiv qərarlar qəbul etməsini çətinləşdirə bilər.

Bir komandada rabitə parçalanmalarını həll etmək üçün ilk addım problemin kök səbəblərini müəyyənləşdirməkdir. Bu, işçi anketləri, fokus qrupları və müsahibələri, əlindəki məsələlərə dair rəy və fikir toplamaq üçün müsahibələri həyata keçirə bilər.

Kök səbəbləri müəyyən edildikdən sonra növbəti addım bu məsələlərə toxunan həll yollarını həyata keçirməkdir. Bu aşağıdakılar daxil ola bilər:

Bütün komanda üzvlərinin düşüncələrini və fikirlərini bölüşməkdə özlərini rahat hiss etdikləri təhlükəsiz və əhatəli bir mühit yaratmaqla komanda üzvləri arasında şəffaflıq və açıq ünsiyyətin təşviqi.

Effektiv rəy və münaqişənin həlli kimi effektiv ünsiyyət üçün təlim və mənbələr təmin etmək.

Komanda üzvlərini bir-birinizi fəal şəkildə dinləməyi və fərqli perspektivləri başa düşməyə təşviq edən.

Mütəmadi komanda görüşləri, e-poçt və ya ani mesajlaşma yolu ilə komanda üzvlərinin bir-biri ilə necə ünsiyyət qurmasının lazımi qaydada rabitə kanalları və qaydaları yaratmaq.

Komanda üzvlərini, açıq gözləntilər təyin etmək və tutulan komanda üzvlərinin öhdəliklərinə görə cavabdeh olan komanda üzvlərinin hesabat verməsi ilə öz rabitə üçün məsuliyyət daşımalarını təşviq etmək.

Komanda üzvləri arasında komanda qurma, buz bağlayıcıları və digər komandanın bağlama fəaliyyəti ilə komanda üzvləri arasında inam.

Ümumiyyətlə, bir komanda daxilində rabitə parçalanmaları problemi həll etmək problemin kök səbəblərini həll edən və komanda üzvləri arasında açıq, şəffaf və effektiv ünsiyyəti təşviq edən çox yönlü bir yanaşma tələb edir.

Bir əks kimi, komandalar və təşkilatlar üçün səmərəli ünsiyyət qurur, çünki hər kəsin eyni səhifədə olmasını təmin edir və bu vəzifələr səmərəli şəkildə tamamlandı. Ancaq insanların fərqli ünsiyyət üslubları olduğu üçün həmişə asan olmur, bəzən də gördüklərimizin başqaları ilə eyni olmadığı kimi. Buna görə, ünsiyyətə gəldikdə və komanda daxilində ünsiyyətin müxtəlif yollarından xəbərdar olmaq üçün açıq düşüncəli və rahatlıq etmək vacibdir.

Üstəlik, rabitə parçalanmalarının komanda dinamikasının normal bir hissəsinin normal bir hissəsinin olduğunu və bu, onlara müraciət etmək və komanda daxilində effektiv ünsiyyəti təşviq etmək vacib olduğunu bilmək vacibdir. Yuxarıda göstərilən həlləri həyata keçirməklə komandalar rabitələrini yaxşılaşdıra, məhsuldarlığını artıra və nəticədə uğurlu nəticəyə səbəb ola bilər.