Mank priyorite klè

Mank de priyorite klè ka lakòz pwoblèm enpòtan nan yon anviwònman ekip. Ekip ki manke priyorite klè souvan lite ak pwodiktivite, travay ann ekip, ak...