Hogyan lehet megoldani a “rossz teljesítménymenedzsmentet” egy csapatban?

A rossz teljesítménymenedzsment káros hatással lehet a csapat termelékenységére és moráljára. Ez az elszámoltathatóság, a nem egyértelmű elvárások és az alacsony munkavállalói elkötelezettség hiányához vezethet.

A rossz teljesítménymenedzsment egyik elsődleges oka a világ tagjai számára a világos és mérhető célok és elvárások hiánya. Ezek nélkül a csapat tagjai számára nehéz lehet megérteni, mire számítanak tőlük, és hogyan értékelik teljesítményüket.

A rossz teljesítménymenedzsment másik általános oka a rendszeres és hatékony visszajelzés hiánya. Rendszeres visszajelzés nélkül a csapattagok nem tudják, hogy javításukra van szükségük, és lehet, hogy nincs lehetősége kijavítani a hibáikat vagy az erősségeikre épülni.

E kérdések kezelése érdekében a szervezetek olyan hatékony teljesítménymenedzsment rendszereket hajthatnak végre, amelyek egyértelmű és mérhető célokat, rendszeres visszajelzéseket, valamint a munkavállalók fejlesztésének és növekedésének lehetőségeit tartalmazzák.

Az egyik megoldás az lenne, ha egyértelmű és mérhető célokat tűzünk ki minden csapattag számára, összhangban a szervezet általános célkitűzéseivel. Ezeket a célokat egyértelműen kell közölni a csapattagokkal, és rendszeresen felül kell vizsgálni, hogy továbbra is relevánsak legyenek és igazodjanak a szervezet igényeihez.

Egy másik megoldás a rendszeres teljesítményértékelések és a visszacsatolási folyamatok meghatározása. Ez magában foglalhatja a rendszeres visszajelzések és edzések biztosítását a csapattagok számára, valamint a hivatalos teljesítményértékelések rendszeres elvégzését. Ez elősegíti a fejlesztési területek azonosítását, és lehetőséget biztosít a munkavállalók számára bármilyen kérdés kezelésére és teljesítményük javítására.

Ezenkívül a szervezetek lehetőséget kínálhatnak a munkavállalók fejlesztésére és növekedésére, például képzés és erőforrások biztosítása a készségek fejlesztése érdekében, valamint lehetőséget kínálni a karrier előrehaladására és a szakmai fejlődésre.

A fentiek tükrözésével fontos megjegyezni, hogy a teljesítménymenedzsment folyamatos folyamat, ez nem egyszeri esemény. Ezért elengedhetetlen a teljesítménymenedzsment kultúrájának létrehozása, ahol az alkalmazottak tisztában vannak teljesítményükkel és szerepük elvárásaival, és hol a visszajelzés rendszeres és folyamatos folyamat.

Összefoglalva: a csoporton belüli rossz teljesítménymenedzsment megoldása érdekében fontos egyértelmű és mérhető célok meghatározása, rendszeres visszajelzések és lehetőségek biztosítása a munkavállalók fejlesztéséhez és növekedéséhez, valamint a teljesítménymenedzsment kultúrájának előmozdításához.