Kā atrisināt “sliktu vadību” komandā?

Slikta vadība var būt galvenais šķērslis komandām un var izraisīt samazinātu produktivitāti, zemu morāli un lielu apgrozījumu. Lai atrisinātu šo jautājumu, ir svarīgi vispirms noteikt īpašo izturēšanos un darbības, kas veicina slikto vadību. To var izdarīt, izmantojot darbinieku aptaujas, fokusa grupas un intervijas, lai apkopotu atsauksmes un ieskatu par attiecīgajiem vadības jautājumiem.

Kad konkrētie jautājumi ir identificēti, ir svarīgi tos tieši risināt ar attiecīgo vadītāju. To var izdarīt, izmantojot apmācību, mentoringu vai veiktspējas vadību. Ir arī svarīgi sniegt skaidras cerības un vadlīnijas par vadības uzvedību un likt vadītājiem atbildēt par viņu rīcību un lēmumiem.

Papildus konkrēto jautājumu risināšanai ir svarīgi arī izveidot caurspīdīguma un atklātu komunikāciju komandā. To var izdarīt, mudinot darbiniekus dalīties savās domās un idejās, kā arī veicinot atklātas atsauksmes kultūru.

Ir arī svarīgi nodrošināt darbinieku attīstības un apmācības iespējas uzlabot vadības prasmes, piemēram, komunikāciju, lēmumu pieņemšanu un komandas veidošanu.

Visbeidzot, ir svarīgi izveidot sistēmu regulāriem visu vadītāju darbības novērtējumiem, kas ļautu veikt pastāvīgas atsauksmes, kā arī iespējas identificēt un risināt visus vadības jautājumus, kad tie rodas.

Noslēgumā jāsaka, ka slikta vadība var būt nopietna problēma komandām, taču to var risināt, apvienojot konkrētus jautājumus, izveidojot pārredzamības un atvērtas komunikācijas kultūru, nodrošinot darbinieku attīstības iespējas un izveidojot sistēmu regulārai izpildes novērtēšanai Apvidū Veicot šos pasākumus, organizācijas var uzlabot vadību savās komandās un galu galā uzlabot organizācijas kopējo sniegumu un produktivitāti.